Hamnundersökningen 2022

Vi utredde varifrån och med vilka färdmedel resenärer kommer till Helsingfors passagerarhamnar när de var på väg till färjan.

Det viktigaste syftet med undersökningen var att utreda varifrån och med vilka färdmedel resenärer kommer till Helsingfors passagerarhamnar när de var på väg till färjan. Undersökningen genomfördes genom direkta intervjuer.

Undersökningen genomfördes genom intervjuer med resenärer i Olympiaterminalen, Skatuddens terminal, Västra terminalen och Nordsjö terminal.

Resenärer som rörde sig till fots intervjuades vid passagerarterminalerna i Västra hamnen och i Södra hamnen. I denna undersökning utreddes inte passagerarnas resor i Nordsjö hamn som anlände till hamnen till fots. Bilpassagerarna intervjuades på personbils- och paketbilarnas körfält.

Materialet används i trafiksystemplaneringen samt i uppdateringen av trafikprognosmodellen för Helsingforsregionen.

Den föregående undersökningen är från 2015.

Mer information: Pekka Räty, förnamn.efternamn@hsl.fi