Undersökningar

Vi genomför många olika undersökningar. Syftet med undersökningsarbetet är att utveckla kollektivtrafiken och trafiksystemet i Helsingforsregionen.

Aktuella undersökningar

Denna höst mäter vi kundnöjdheten samt observerar kvaliteten på materielet

Också denna höst mäter vi hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiktjänsterna i HRT-området med en enkät som genomförs ombord på olika kollektivtrafikmedel.  Dessutom observerar vi kvaliteten på materielet i buss-, spårvagns-, metro- och närtågstrafiken.

 

Vi gör biljettslagsundersökning i metro- och närtågstrafiken

Undersökningen går ut på att ta reda på vilka biljetter resenärerna använder och i vilka kommuner de bor. I samband med biljettkontroll samlar våra biljettkontrollanter in information med kundens samtycke. Biljettslagsundersökningen görs på vardagar på metrostationerna 4.9-27.10 och i närtågen 30.10-24.11.

Samtliga undersökningar