Undersökningar

Vi gör många olika undersökningar. Syftet med undersökningsarbetet är att utveckla kollektivtrafiken och trafiksystemet i Helsingforsregionen.

Aktuella undersökningar

Denna höst mäter vi kundnöjdheten samt observerar kvaliteten på materielet

Också denna höst mäter vi hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiktjänsterna i HRT-området med en enkät som genomförs ombord på olika kollektivtrafikmedel.  Dessutom observerar vi kvaliteten på materielet i buss-, spårvagns-, metro- och närtågstrafiken.

 

Vi gör biljettslagsundersökning i spårtrafiken

Hösten 2021 började biljettslagsundersökningen 30.8 och den fortsätter fram till 3.12. I år genomförs undersökningen i spårtrafiken. Undersökningen görs av HRT:s biljettkontrollanter vid sidan av kontrollarbete.