Undersökningar

Vi gör många olika undersökningar. Syftet med undersökningsarbetet är att utveckla kollektivtrafiken och trafiksystemet i Helsingforsregionen.

Aktuella undersökningar

Denna vår mäter vi kundnöjdheten samt observerar kvaliteten på materielet

Också denna vår mäter vi hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiktjänsterna i HRT-området med en enkät som genomförs ombord på olika kollektivtrafikmedel.  Dessutom observerar vi kvaliteten på materielet i buss-, spårvagns-, metro- och närtågstrafiken.