Vi förbättrar servicen år 2024

År 2024 kommer vi att investera mer än någonsin tidigare i förbättringen av kollektivtrafiken. Servicen förbättras på flera linjer och i flera trafikslag. De första förbättringarna träder i kraft den 8 januari 2024.

Tätare trafik

Flera busslinjer kommer att få tätare trafik i januari 2024. Senare under nästa år kommer vi att också förbättra tidtabellerna i tåg- och spårvagnstrafiken och på flera andra busslinjer. Servicen kommer att förbättras särskilt i kvälls- och veckoslutstrafiken. Syftet med förbättringarna är att göra resor på fritiden smidigare.

Vad ändras från och med 8.1.2024?

I det första skedet kommer 14 busslinjer att få tätare trafik. Det blir också ruttförändringar på några andra linjer den 8 januari 2024. Om dessa förändringar meddelas senare.

Nedan hittar du alla de linjer som kommer att få tätare trafik från den 8 januari 2024.

Ytterligare förändringar senare under 2024

Nästa större förändringar i trafiken kommer att ske i april. Då blir det förändringar i tåg-, spårvagns- och busstrafiken. År 2024 kommer det dock att ske stora undantagsarrangemang på grund av olika byggarbetsplatser, vilket i sin tur försämrar tjänster. Dessa undantagsarrangemang kommer att påverka särskilt metro- och tågtrafiken. Om dessa meddelas närmare senare.

Frågor och svar