Vårt år 2021

Kollektivtrafiken drabbades svårt av coronapandemin också år 2021. Antalet resor i den kollektivtrafik som HRT beställer har minskat med 40 procent jämfört med år 2019. Utöver de kommunandelar som medlemskommunerna betalade var statligt coronastöd viktigt för att täcka finansieringsunderskottet.

Trots den svåra ekonomiska situationen gjorde vi inga väsentliga negativa förändringar i utbudet av kollektivtrafik. Vi riktar blicken mot framtiden. År 2021 utarbetade vi en ny strategi med syfte att förbättra vår ekonomi och öka användning av kollektivtrafiken.

Läs mer om vår strategi

Nya stomlinjer

I augusti kompletterades busslinjenätet med Helsingfors nya stomlinjer 20, 30 och 40 samt med Vandas stomlinje 570. Stomlinjerna kör med hög och jämn turtäthet från tidigt på morgonen till sent på kvällen.

Busslinjerna i västra Helsingfors förnyades i och med de nya stomlinjerna. Det skedde även stora förändringar i östra Vanda, där busslinjerna vid Lahtisleden förnyades.

2021 i siffror

Klicka på länken nedan för att läsa mer om HRT:s tjänster och trafik i 2021.