Rymliga resor på snabbspårvagnen

Snabbspårsvägen 15 kommer att trafikeras av 29 nya ForCity Smart Artic X54-vagnar.

Vagnarna är 34,5 meter långa och de rymmer tre gånger fler passagerare än boggibussar eller spårvagnarna i Helsingfors innerstad.

Låggolvsspårvagnar med ändhållplatsutrop

Artic X54-spårvagnarna har låggolv i hela vagnen. Golvet på vagnen är på samma nivå som hållplatsernas plattformar, vilket gör det lätt att stiga ombord på spårvagnen.

Under planeringen har tillgängligheten hos vagnarna testats tillsammans med till exempel representanter från handikapporganisationer.

Vagnarna är luftkonditionerade och har dörrar på båda sidorna.

En ny egenskap på vagnarna är utropen som ropar ut ändhållplatsen. Inuti vagnarna finns även information som hjälper passagerare, såsom avstigningsbelysning invid dörrarna och indikatorer med pilar som visar i vilken riktning dörrarna ska öppnas.