Utkast till trafikeringsplan 2014-2015: Bekanta dig och kommentera

Bekanta dig med trafikeringsändringar fr.o.m. sommaren 2014 och berätta din åsikt. HRT svarar i fortsättningen för planering av kollektivtrafiken också i Kyrkslätt och Sibbo. Kommentarer om utkastet till planen tas emot fram till 15.1.2014.

HRT utarbetar årligen trafikeringsplan för regionlinjer, interna linjer i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda och Kervo samt för tåg-, spårvagns-, metro- och färjetrafiken. I planen förbereds följande trafikeringsårets trafikeringsändringar i kollektivtrafiken och deras påverkningar till utbetalningar och trafikeringskostnader. I planen presenteras ändringar för trafikeringsåret 16.6.2014–14.6.2015. I buss-, spårvagns- och tågtrafiken träder ändringar i kraft i början av sommartrafik 16.6.2014 eller i början av hösttrafik 11.8.2014. Ändringar i Sveaborgsfärjan träder i kraft fr.o.m. 15.9.2014.

Fr.o.m. hösttrafik 2014 svarar HRT för planering av kollektivtrafiken också i Kyrkslätt och Sibbo. Linjenätsändringar i Kyrkslätt och Sibbo har presenterats i planeringsrapporter. De slutgiltiga linjenumren kan avvika från de som har presenterats i rapporter.

Trafikeringsplan 2014-2015 har utarbetats av kollektivtrafikplanerare i HRT:s linjenäts- och tidtabellsplaneringsgrupp i samarbete med kommunernas kollektivtrafikexperter, busstransportörer, HST:s spårvagnsenhet, HST:s metrotrafikenhet och Sveaborgs Trafik Ab:s kontaktpersoner samt med skolväsendet i Esbo, bildningsväsendet i Vanda och skolväsendet i Kervo. Man har bett kommentarer om planen från transportörerna. Egentlig tidtabellsplanering för sommaren 2014 och vintertiden 2014-2015 görs på basis av trafikeringsplanen. Kommentarer om utkastet till planen tas emot fram till 15.1.2014. HRT:s styrelse behandlar utkastet till planen i sitt möte 21.1.2014.

Utkast till trafikeringsplan 2014-2015

Linjenätsplan för Sibbo (på finska)

Linjenätsplan för Kyrkslätt (på finska)

Kommentarer

You made some really good points there. I checked on the internet for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this site. akdkedeedeec

Varför bara på finska? Är det lagligt?

Nu finns det inte längre någonting att kommentera eftersom även den finskspråkiga Sibboplanen försvann. Är det faktiskt så här det skall fungera? Vad betalar vi sibbobor till HRT för?

På grund av tekniska problem fungerade länkarna inte i början av veckan och det beklagar vi. Nu är problemet korrigerat är länkarna borde fungera normalt igen. Tyvärr finns linjenätsplanerna endast på finska.

Länkarna till de svenskspråkiga rapporterna fungerar fortfarande inte utan leder till finskspråkiga texter.

Tack för kommentaren. Nu är texten korrekt.

För finskspråkiga är det möjligt att kommentera planerna fram till 15.1.2014, men kommentarstiden för svenskspråkiga är två veckor kortare (31.12.2013) fast de svenskspråkiga rapporterna inte ännu är tillgängliga.

Länken dirigerar till den finskspråkiga versionen av utkastet. Länken bör korrigeras.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.