Anvisningar för Vanda stadscyklar

Stadscykelsystemet i Vanda är olikt med systemet i Helsingfors och Esbo, och dessa olika system kommunicerar inte med varandra. Dessa anvisningar gäller Vandas stadscyklar.

Anvisningar