Uudet linjat ja kartat

Raitiolinjaston uudistukset tulevat voimaan maanantaina 14.8.2017, kun HSL:n liikenteessä siirrytään talvikauden aikatauluihin. Muutosten myötä Helsingin raitioteiden niin kutsutut rengaslinjat (2 ja 3, 7A ja 7B) puretaan, ja kaikilla linjoilla on omat alku- ja loppupisteensä.

Uusien raitiolinjojen aikataulut 14.8.2017 alkaen (pdf-tiedosto)

Huom! Voit avata kaikista kartoista tarkemman pdf-version klikkaamalla niitä!

Muutokset linjoittain

Linja 1:
Reitti muuttuu, ja linja alkaa liikennöidä kaikkina viikonpäivinä. Linjan uusi reitti on Eira – Fredrikinkatu – Bulevardi – Lasipalatsi – Runeberginkatu – Helsinginkatu – Sörnäinen – Mäkelänkatu – Käpylä. Linja liikennöi arkisin ja lauantaisin 10 min välein ja sunnuntaisin 12 min välein.

Raitiolinjan 1 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 2:
Reitti muuttuu Etu-Töölössä ja ydinkeskustassa. Linjan uusi reitti kulkee Aleksanterinkadun, Mannerheimintien ja Arkadiankadun kautta. Reittiosuus rautatieasemalta Kamppiin jää pois ja korvataan linjan 7 reittimuutoksella. Linjan pohjoinen päätepysäkki siirtyy Länsi-Pasilaan. Linjan vuorovälit ja liikennöintiajat eivät muutu.

Linjojen 2, 3 ja 7 reitit syksystä 2017 alkaen

Linja 3:
Pohjoinen päätepysäkki siirtyy Mannerheimintien ja Kuusitien risteykseen syksyllä 2017, kun Reijolankadun uusi rataosuus valmistuu. Linja kulkee ennen sitä tilapäisesti 14.8.2017 alkaen Nordenskiöldinkadulta Töölön hallille. Linjan vuorovälit ja liikennöintiajat eivät muutu.

PDF icon  Linjojen 2, 3 ja 7 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 4:
Linjalla ei tapahdu muutoksia.

Linja 5:
Linjalla ei tapahdu muutoksia.

Linjat 6 ja 6T:
Linjan 6 vuoroväli harvenee ruuhka-aikoina 10 minuuttiin. Linjalla on näin tulevaisuudessa samat vuorovälit kuin linjalla 7, jolloin raitiovaunut kulkevat Hämeentiellä Sörnäisten ja Hakaniemen välillä säännöllisin ja tasaisin 5–6 minuutin vuorovälein. Arabiassa vuorotiheys on yhdessä linjan 8 kanssa 5–6 minuuttia. Linjalla 6T ei tapahdu muutoksia.

Linja 7:
Linjat 7A ja 7B lakkautetaan ja korvataan muiden linjojen reittimuutoksin. Uusi linja 7 alkaa kulkea reittiä Länsi-Pasila – Pasilan asema – Mäkelänkatu – Sörnäinen – Hakaniemi – Kruununhaka – Rautatieasema – Kamppi – Länsiterminaali. Töölön suunnasta Länsi-Pasilaan alkaa kulkea linja 2.

PDF icon  Linjojen 2, 3 ja 7 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 8:
Vuoroväli harvenee ruuhka-aikoina 10 minuuttiin. Linjalla on näin samat vuorovälit kuin linjoilla 1 ja 6, jolloin raitiovaunut kulkevat linjojen 1 ja 8 yhteisellä osuudella Töölön ja Sörnäisten välillä nykyistä tiheämmin 5–6 minuutin välein. Sama vuoroväli muodostuu linjoilla 6 ja 8 Hämeentielle Sörnäisten ja Arabian välille.

Linja 9:
Linjan eteläinen päätepysäkki siirtyy Länsiterminaalilta Saukonpaateen. Linja alkaa kulkea uutta Välimerenkadun raitiotietä pitkin. Länsiterminaalin ja Rautatieaseman välistä osuutta ajaa 14.8.2017 alkaen linja 7.

Raitiolinjan 9 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 10:
Linjalla ei tapahdu muutoksia.

Selkeä verkosto, tiheä liikenne

Raitioliikenteestä muodostuu kantakaupungin alueelle nykyistä vahvempi verkko, jossa solmupisteiden välillä matkustaminen on helppoa tiheiden vuorovälien vuoksi. Pääkaduilla kulkee kaksi tai useampia raitiolinjoja, jolloin vuorovälit linjojen yhteisillä osuuksilla ovat enintään 5–6 minuuttia päivästä ja vuorokaudenajasta riippuen. Osalla linjoista pääsee matkustamaan kätevästi kaupungin poikki, ja pyrkimyksenä on ollut, että vaihdottomia matkoja voisi tehdä pitkälti samoilla reiteillä kuin nykyisinkin.

Suunnitelma parantaa raitioliikenteen kustannustehokkuutta, minkä seurauksena viikoittaisten lähtöjen määrää on voitu lisätä. Lisäys kohdistuu ensisijaisesti päivä- ja iltaliikenteeseen, jotta raitiovaunujen käyttö erityisesti asiointi- ja vapaa-ajan matkoilla olisi aiempaa helpompaa. Ruuhka-aikojen kapasiteetin riittävyys turvataan uusilla, nykyistä suuremmilla raitiovaunuilla.

Miksi linjasto muuttuu?

Helsingin raitiolinjasto on ollut pääpiirteiltään hyvin samankaltainen jo 1980-luvulta asti. Linjastoa on kuitenkin ollut tarpeen tarkastella uudestaan kaupungin ja yhteiskunnan muuttumisen vuoksi. Helsingin entisille satama-alueille nousevien asuin- ja työpaikka-alueiden myötä liikkuminen kantakaupungin alueella kasvaa. Myös liikkumistottumukset ja arvostukset muuttuvat.

Omalta osaltaan myös kehärata ja länsimetro vaikuttavat siihen, miten kantakaupungin alueella liikutaan. Uudet raiteet keräävät matkustajia entistä laajemmalta alueelta ja tuovat siten enemmän matkustajia myös keskustaan – siitä puhumattakaan, että Helsingin seudulle on ennustettu tuleviksi vuosiksi voimakasta väestönkasvua.

Raitioliikenteen matkustajamäärät ovat jälleen hienoisessa nousussa. HSL haluaa kehittää ratikkalinjoja, jotta kasvusuunta säilyisi ja jopa voimistuisi.

Asukkaat mukana muutoksen valmistelussa

HSL järjesti raitioliikenteen linjaston suunnitelmista kolme asukastilaisuutta vuoden 2013 lopussa. Tilaisuuksissa oli mahdollisuus tutustua suunnitelmien luonnoksiin sekä keskustella ja antaa palautetta niistä. Tilaisuuksiin osallistui suunnittelijoita HSL:stä ja Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta sekä raitioliikenteen tuotannosta HKL:stä. Linjastosuunnitelmiin sai tutustua etukäteen kaikissa asukastilaisuuksien pitopaikoissa ja palautetta saattoi antaa myös kirjallisesti palautelaatikoihin tilaisuuksia ennen ja niiden jälkeen.

Linjastosuunnitelman luonnos oli asukkaiden kommentoitavana helmikuussa 2014. Kommentteja oli mahdollista antaa sähköpostilla suunnitelma-aineistosta, joka oli esillä HSL:n verkkosivuilla sekä linjastosuunnitelman blogissa.

Raitiolinjaston suunnitelmaluonnos esiteltiin HSL:n hallitukselle 25.3.2014, ja hallitus päätti pyytää siitä HSL:n jäsenkuntien lausunnot HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen 2015–2017 lausuntopyynnön yhteydessä. Lausuntojen sekä saadun palautteen perusteella suunnitelma viimeisteltiin, ja HSL:n hallitus hyväksyi linjastosuunnitelman helmikuussa 2015.

Takaisin ylös