Uudet linjat ja kartat

Raitiolinjasto uudistui 14.8.2017, kun HSL:n liikenteessä siirryttiin talvikauden aikatauluihin. Muutosten myötä Helsingin raitioteiden niin kutsutut rengaslinjat (2 ja 3, 7A ja 7B) purettiin. Nyt kaikilla linjoilla on omat alku- ja loppupisteensä.

Huom! Voit avata kaikista kartoista tarkemman pdf-version klikkaamalla niitä!

Muutokset linjoittain

Linja 1:
Reitti muuttui, ja linja alkoi liikennöidä kaikkina viikonpäivinä. Nyt reitti on Eira – Fredrikinkatu – Bulevardi – Lasipalatsi – Runeberginkatu – Helsinginkatu – Sörnäinen – Mäkelänkatu – Käpylä. Linja liikennöi arkisin ja lauantaisin 10 min välein ja sunnuntaisin 12 min välein.

Raitiolinjan 1 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 2:
Reitti muuttui Etu-Töölössä ja ydinkeskustassa. Nyt reitti kulkee Aleksanterinkadun, Mannerheimintien ja Arkadiankadun kautta. Reittiosuus rautatieasemalta Kamppiin jäi pois ja korvattiin linjan 7 reittimuutoksella. Linjan pohjoinen päätepysäkki siirtyi Länsi-Pasilaan. Linjan vuorovälit ja liikennöintiajat eivät muuttuneet.

Linjojen 2, 3 ja 7 reitit syksystä 2017 alkaen

Linja 3:
Pohjoinen päätepysäkki siirtyi Mannerheimintien ja Kuusitien risteykseen syksyllä 2017, kun Reijolankadun uusi rataosuus valmistui. Linjan vuorovälit ja liikennöintiajat eivät muuttuneet.

PDF icon  Linjojen 2, 3 ja 7 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 4:
Linjalla ei tapahtunut muutoksia.

Linja 5:
Linjalla ei tapahtunut muutoksia.

Linjat 6 ja 6T:
Linjan 6 vuoroväli harveni ruuhka-aikoina 10 minuuttiin. Linjalla on näin tulevaisuudessa samat vuorovälit kuin linjalla 7, jolloin raitiovaunut kulkevat Hämeentiellä Sörnäisten ja Hakaniemen välillä säännöllisin ja tasaisin 5–6 minuutin vuorovälein. Arabiassa vuorotiheys on yhdessä linjan 8 kanssa 5–6 minuuttia. Linjalla 6T ei tapahtunut muutoksia.

Linja 7:
Linjat 7A ja 7B lakkautettiin ja korvattiin muiden linjojen reittimuutoksin. Linja 7 kulkee nyt reittiä Länsi-Pasila – Pasilan asema – Mäkelänkatu – Sörnäinen – Hakaniemi – Kruununhaka – Rautatieasema – Kamppi – Länsiterminaali. Töölön suunnasta Länsi-Pasilaan alkoi kulkea linja 2.

PDF icon  Linjojen 2, 3 ja 7 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 8:
Vuoroväli harveni ruuhka-aikoina 10 minuuttiin. Linjalla on näin samat vuorovälit kuin linjoilla 1 ja 6, jolloin raitiovaunut kulkevat linjojen 1 ja 8 yhteisellä osuudella Töölön ja Sörnäisten välillä nykyistä tiheämmin 5–6 minuutin välein. Sama vuoroväli muodostuu linjoilla 6 ja 8 Hämeentielle Sörnäisten ja Arabian välille.

Linja 9:
Linjan eteläinen päätepysäkki siirtyi Länsiterminaalilta Saukonpaateen. Linja alkoi kulkea uutta Välimerenkadun raitiotietä pitkin. Länsiterminaalin ja Rautatieaseman välistä osuutta ajaa  linja 7.

Raitiolinjan 9 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 10:
Linjalla ei tapahtunut muutoksia.

Selkeä verkosto, tiheä liikenne

Raitioliikenteestä muodostuu kantakaupungin alueelle nykyistä vahvempi verkko, jossa solmupisteiden välillä matkustaminen on helppoa tiheiden vuorovälien vuoksi. Pääkaduilla kulkee kaksi tai useampia raitiolinjoja, jolloin vuorovälit linjojen yhteisillä osuuksilla ovat enintään 5–6 minuuttia päivästä ja vuorokaudenajasta riippuen. Osalla linjoista pääsee matkustamaan kätevästi kaupungin poikki, ja pyrkimyksenä on ollut, että vaihdottomia matkoja voisi tehdä pitkälti samoilla reiteillä kuin nykyisinkin.

Suunnitelma parantaa raitioliikenteen kustannustehokkuutta, minkä seurauksena viikoittaisten lähtöjen määrää on voitu lisätä. Lisäys kohdistuu ensisijaisesti päivä- ja iltaliikenteeseen, jotta raitiovaunujen käyttö erityisesti asiointi- ja vapaa-ajan matkoilla olisi aiempaa helpompaa. Ruuhka-aikojen kapasiteetin riittävyys turvataan uusilla, nykyistä suuremmilla raitiovaunuilla.

Miksi linjasto muuttuu?

Helsingin raitiolinjasto on ollut pääpiirteiltään hyvin samankaltainen jo 1980-luvulta asti. Linjastoa on kuitenkin ollut tarpeen tarkastella uudestaan kaupungin ja yhteiskunnan muuttumisen vuoksi. Helsingin entisille satama-alueille nousevien asuin- ja työpaikka-alueiden myötä liikkuminen kantakaupungin alueella kasvaa. Myös liikkumistottumukset ja arvostukset muuttuvat.

Omalta osaltaan myös kehärata ja länsimetro vaikuttavat siihen, miten kantakaupungin alueella liikutaan. Uudet raiteet keräävät matkustajia entistä laajemmalta alueelta ja tuovat siten enemmän matkustajia myös keskustaan – siitä puhumattakaan, että Helsingin seudulle on ennustettu tuleviksi vuosiksi voimakasta väestönkasvua.

Raitioliikenteen matkustajamäärät ovat jälleen hienoisessa nousussa. HSL haluaa kehittää ratikkalinjoja, jotta kasvusuunta säilyisi ja jopa voimistuisi.

Asukkaat mukana muutoksen valmistelussa

HSL järjesti raitioliikenteen linjaston suunnitelmista kolme asukastilaisuutta vuoden 2013 lopussa. Tilaisuuksissa oli mahdollisuus tutustua suunnitelmien luonnoksiin sekä keskustella ja antaa palautetta niistä. Tilaisuuksiin osallistui suunnittelijoita HSL:stä ja Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta sekä raitioliikenteen tuotannosta HKL:stä. Linjastosuunnitelmiin sai tutustua etukäteen kaikissa asukastilaisuuksien pitopaikoissa ja palautetta saattoi antaa myös kirjallisesti palautelaatikoihin tilaisuuksia ennen ja niiden jälkeen.

Linjastosuunnitelman luonnos oli asukkaiden kommentoitavana helmikuussa 2014. Kommentteja oli mahdollista antaa sähköpostilla suunnitelma-aineistosta, joka oli esillä HSL:n verkkosivuilla sekä linjastosuunnitelman blogissa.

Raitiolinjaston suunnitelmaluonnos esiteltiin HSL:n hallitukselle 25.3.2014, ja hallitus päätti pyytää siitä HSL:n jäsenkuntien lausunnot HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen 2015–2017 lausuntopyynnön yhteydessä. Lausuntojen sekä saadun palautteen perusteella suunnitelma viimeisteltiin, ja HSL:n hallitus hyväksyi linjastosuunnitelman helmikuussa 2015.

Takaisin ylös