Vuotemme 2020

Koronapandemia löi viime vuonna leimansa Helsingin seudun joukkoliikenteeseen, sillä se romahdutti matkustajamäärät ja lipputulomme. Jäsenkuntien maksamien kuntaosuuksien lisäksi valtiolta saaduilla koronatuilla oli suuri merkitys rahoitusvajeemme kattamiseen

Lue lisää tehtävistämme 

Lue lisää strategiastamme 

 

Supistimme liikennepalveluita koronan vuoksi maltillisesti

Bussiliikenteessä siirryttiin keväällä aikaistetusti kesäliikenteeseen. Metrossa laajensimme tiheämmän vuorovälin liikennöintiaikaa matkustusväljyyden turvaamiseksi.

Yhä suurempi osa matkalipuista ostettiin digitaalisesti

Asiakkaamme käyttivät yhä enemmän digitaalisia itsepalvelukanavia matkalippujen ostamiseen.

HSL-sovellus kasvoi entistä merkittävämmäksi myyntikanavaksi, sillä sen osuus kokonaismyynnistä oli jo 41 prosenttia.

Kesällä tuli käyttöön mahdollisuus ladata HSL-kortti netin kautta.

Sähköbusseja ja ympäristöbonuksia

Osallistuimme ilmastotalkoisiin joukkoliikenteen hoitoa koskevissa hankinnoissa ja pidemmällä tähtäimellä liikennejärjestelmäsuunnittelun keinoin.

 

Vuonna 2020 järjestämiemme bussiliikenteen kilpailukierrosten vuoksi Helsingin seudulla tulee 136 uutta täyssähköbussia.

 

Maksoimme bussiliikennöitsijöille reilut kaksi miljoonaa euroa ympäristöbonuksia bussien päästöjen leikkaamisesta.

Vuosi 2020 lukuina

Linkin takana on tietoja muun muassa siitä, kuinka paljon tilaamassamme liikenteessä tehtiin  matkoja, kuinka luotettavaa liikenne oli ja kuinka paljon kalustoa sen pyörittämiseen tarvittiin.