HRT i 2020

I fjol drabbades kollektivtrafiken i Helsingforsregionen svårt av coronapandemin, vilket ledde till en dramatisk sänkning av passagerarantalet och biljettintäkterna. Utöver de kommunandelar som medlemskommunerna betalade var statligt coronastöd viktigt för att täcka finansieringsunderskottet.

Läs mer om våra uppgifter 

 

Kollektivtrafikutbudet minskade måttligt på grund av coronaviruset

Bussarna i HRT-området började köra enligt sommartidtabeller tidigare än vanligt. Metron fick en utökad trafikeringstid med hög turtäthet för att säkerställa att det fanns gott om utrymme för passagerare.

Allt fler biljetter köptes via digitala kanaler

Våra kunder använde allt oftare digitala självbetjäningskanaler för att köpa biljetter.

HSL-appen blev en ännu viktigare försäljningskanal och redan 41 procent av alla biljetter såldes i appen.

Från och med sommaren 2020 blev det möjligt att ladda HRT-kortet på webben.

Elbussar och miljöbonusar

Vi tog hänsyn till klimataspekter vid upphandlingar av kollektivtrafiktjänster. På lång sikt deltar vi i klimattalkot genom trafiksystemplanering.

Efter konkurrensutsättningen för busstrafiken i 2020 sätts 136 nya elbussar i trafik i Helsingforsregionen.

Vi betalade drygt två miljoner euro som miljöbonus för bussoperatörer för att minska sina utsläpp.

2020 i siffror

Klicka på länken nedan för att läsa mer om HRT:s tjänster och trafik i 2020.