Liikennöintisuunnitelma 2022-2023

Suurin osa muutoksista tulee voimaan, kun syysliikenne alkaa elokuussa 2022. Hallituksemme hyväksyi suunnitelman 18.1.2022.

Aikaisemmin päätettyjä bussilinjastosuunnitelmia toteutuu

Bussilinjoille myös muita muutoksia ja raitiolinjojen reitteihin jatkoa

Raitiolinjojen palvelualue laajenee elokuussa. Linja 7 jatkuu Pasilan asemalta Meilahteen ja linja 9 Pasilan asemalta Ilmalaan. 

 

Katuremontit ja kiskotyöt aiheuttavat poikkeusliikennettä

Kasin katutyöt Töölössä

Kasin katutyöt -rakennushanke aiheuttaa poikkeusreittejä Caloniuksenkadun ja Runeberginkadun raitiolinjoille huhtikuusta elokuuhun 2022.

Kalastama-Pasila -raitiotien rakentaminen

Varaudumme siihen, että Hermannin rantatien bussiliikenne hidastuu, koska Kalasatamasta Pasilaan kulkevaa raitioteitä rakennetaan.

Työt aiheuttavat keväästä 2022 alkaen poikkeusliikennettä Pasilan ympäristössä raitiolinjoille 1, 2 ja 7 sekä mahdollisesti myös busseille.

Muut raitioliikenteen poikkeusjärjestelyt

Varaudumme kesällä mahdollisesti alkavaan Ruskeasuon varikon rakentamiseen ja Korppaanmäentien katuremonttiin. Jos työt alkavat, raitiolinja 10 menee pitkäaikaiselle poikkeusreitille. 

Lyhyempiä poikkeusreittejä saattavat aiheuttaa Töölön tullin pysäkkien muutostyöt ja Meilahden uuden kääntöpaikan rakentaminen.

Raide-Jokerin aikaiset poikkeusreitit

Raide-Jokerin rakentamisen aikaiset järjestelyt aiheuttavat viivästyksiä ja poikkeusreittejä runkolinjan 550 lisäksi useille muille linjoille. Poikkeusjärjestelyt tarkentuvat, kun rakentamisen suunnittelu etenee.

Itäkeskuksen bussiterminaalin poikkeusjärjestelyt

Varaudumme siihen, että Itäkeskuksen terminaalin rakentaminen aiheuttaa poikkeusliikennettä loppuvuodesta 2022 alkaen. Poikkeusjärjestelyt koskevat kaikkia terminaaliin ajavia bussilinjoja ja ne kestävät arviolta vuoden 2025 loppuun asti. 

 

Laajasalontien ja Koirasaarentien rakentamisen aikaiset järjestelyt

Varaudumme Kruunusiltojen raitiotien sekä Laajasalontien rakentamisen aiheuttamiin liikenteen viivästyksiin ja poikkeusreitteihin.

Herttoniemen bussiterminaalin rakentaminen

Varaudumme siihen, että Herttoniemen terminaalin perusparannus alkaa, mikä aiheuttaa busseille poikkeusjärjestelyjä.

Meritien rakentamisen aikaiset järjestelyt Finnoossa

Varaudumme Meritien rakentamisen aikaisiin poikkeusjärjestelyihin Finnoon metroaseman ympäristössä. Kun Meritie on suljettu, Hyljelahteen ajavat bussit joutuvat kiertämään Hyljetien kautta nykyistä selvästi hitaampaa reittiä. Rakentamisaikataulu tarkentuu, kun suunnittelu etenee.