Liikennöintisuunnitelma 2023-2024

Suurin osa muutoksista tulee voimaan, kun syysliikenne alkaa elokuussa 2023. Hallituksemme hyväksyi suunnitelman 24.1.2023.

Aikataulukaudet

Aikataulukaudet 19.6.2023–16.6.2024 ovat:

 

• Kesäaikataulukausi 19.6.–13.8.2023
• Talviaikataulukausi 14.8.2023–16.6.2024

Erityisesti kehyskunnissa voi olla tarpeen poiketa muutamilla päivillä edellä esitetyistä aikataulukausien vaihtumisajankohdista, kun koulujen lukuvuosi alkaa jo ennen kuin varsinainen talviaikataulukaujen mukainen liikenne alkaa. 

Erityispäivien liikenne

Alla kerrottuina päivinä Helsingin seudun joukkoliikenteessä ajetaan poikkeavin aikatauluin 19.6.2023–16.6.2024. Muutokset ovat tarvittaessa mahdollisia esimerkiksi koulujen loma-aikoihin tai suurten yleisötapahtumien järjestämisen vuoksi. 

Aikaisemmin päätettyjä bussiliikennesuunnitelmia toteutuu

Runkolinjat 520 ja 530

Kun vuoden 2023 syysliikenne alkaa, käynnistyy liikennöinti uusilla runkolinjoilla 520 Matinkylä (M)–Suurpelto–Leppävaara–Myyrmäki–Martinlaakso ja 530 Matinkylä (M)–Finnoo (M)–Espoon keskus–Myyrmäki.

 

Runkolinjojen 520 ja 530 perustamine vaikuttaa myös muuhun linjastoon. Uusien runkolinjojen käyttöönoton myötä nykyisten linjojen 134, 136, 531B, 532, 543, 555 ja 565(B) liikenne päättyy. Tämän lisäksi tehdään reittimuutoksia linjoille 224, 531 ja 544.

 

Runkolinjabussit pysähtyvät muuta bussiliikennettä harvemmin, jotta matkustaminen olisi sujuvaa.

Muutoksia Espoon keskuksen ympäristössä

Uusi poikittaislinja 544

Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelma

Syysliikenteen 2023 alkaessa toteutamme Tapiolan ja Leppävaaran  linjastosuunnitelman mukaiset muutokset. Monet muutokset liittyvät siihen, että pikaraitiotien 550 (Raide-Jokeri) ja runkolinjan 520 liikenne käynnistyvät.

Laajasalon alueen linjastomuutokset

Laajasalon bussiliikenteessä tehdään reittimuutoksia, koska alueen asukasmäärä kasvaa ja alueella on käynnissä useita bussiliikenteeseen vaikuttavia työmaita. Kaikki työmaiden vaikutukset eivät ole vielä tiedossa. Mahdollisista muutoksista tai tarkennuksista suunnitelmiin päätetään erikseen.

Bussiliikenteen muut muutokset

Metroliikenne

Metro jatkui Matinkylästä Kivenlahteen 3.12.2022. Metron liikennöintiin ei ole suunnitteilla muutoksia, mutta työmaat voivat aiheuttaa poikkeuksia. Mahdollisten työmaiden ajankohta ja vaikutukset liikenteeseen eivät vielä ole tiedossa.

Raitioliikenne

Varaudumme aloittamaan Raide-Jokerin eli pikaraitiotie 550:n liikennöinnin loppuvuoden 2023 aikana Itäkeskuksesta Keilaniemeen. Liikennöinti voidaan aloittaa, kun vaunuja ja kuljettajia on riittävästi. 

 

Myös kantakaupungin raitiolinjojen reittehin on tulossa muutoksia. Muutosten tarkka ajankohta ei ole vielä tiedossa.

 

Lähijunaliikenne

Emme ole suunnitelleet merkittäviä muutoksia tilaamaamme lähijunaliikenteeseen vuosina 2023-2024. Ratatyöt aiheuttavat kuitenkin junille paljon poikkeusjärjstelyjä.  

Suomenlinnan lauttaliikenne

Suomenlinnan lauttaliikenteeseen ei ole suunnitteilla muutoksia.

Katuremonttien ja kiskotöiden aikaiset poikkeusjärjestelyt

Junaliikenteessä Espoon kaupunkiradan rakentaminen aiheuttaa vuosina 2023 ja 2024 useita viikonloppuun ajoittuvia liikennöintikatkoja Leppävaaran länsipuolella. Katkojen aikana junat korvataan busseilla, joiden matka-aika on selvästi pidempi.

 

Tikkurilan vaihdetyöt aiheuttavat vuonna 2023 keväästä syksyyn kestäviä poikkeusjärjestelyitä, joiden takia junaliikenne Helsingin ja Keravan välisellä kaupunkiradalla sekä Kehäradalla on tavanomaista harvempaa. Lisäksi joitakin yöaikaan kulkevia junia voidaan joutua perumaan ja korvaamaan bussilla.

 

Metroliikenteeseen voi tulla poikkeusjärjestelyitä työmaajärjestelyistä, mutta tarkemmat vaikutukset ja ajankohta eivät ole vielä tiedossa.

 

Mannerheimintien perusparannustyömaa vie busseja ja raitiovaunuja poikkeusreiteille keväästä 2023 lähtien. Poikkeusjärjestelyt jatkuvat arviolta vuoden 2025 loppupuolelle asti. Erityisesti raitiolinjojen järjestelyissä tulee olemaan useita eri vaiheita. Elielinaukiolta lähtevä bussiliikenne kulkee Mannerheimintiellä koko työmaan ajan, mutta työmaa voi hidastaa liikennettä.

 

Kalasatama–Pasila-raitiotien rakennustyöt etenevät. Tänä vuonna suurimmat vaikutukset ulottuvat keväästä syksyyn, jolloin raitioliikenne Itä-Pasilaan ja Käpylään katkeaa kokonaan. Linjat 1, 2, 7 ja 9 ajavat poikkeusreittejä. Yhteys Mäkelänkadulta Pasilaan korvataan bussilla.

 

Laajasalon ja Herttoniemen alueella rakennustyöt jatkuvat. Laajasalon alueella rakennetaan raitiotietä, minkä lisäksi alueella rakennetaan muun muassa uusia katuja ja rakennuksia. Työmaat voivat hidastaa bussiliikennettä sekä aiheuttavat poikkeusreittejä esimerkiksi Kruunuvuorenrannassa. Kruunusiltojen raitiotien rakennustöillä on vaikutuksia liikennejärjestelyihin myös Hakaniemessä.

 

Leppävaaran bussiterminaalin ympäristön rakennustyöt alkavat arviolta vuoden 2024 alkupuolella. Töiden vaikutuksesta bussien pysäköintipaikat ja lähtöpysäkit siirtyvät. Väliaikaisen terminaalin paikka ja muutosajankohta tarkentuvat myöhemmin.