Saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee HSL:n (Helsingin seudun liikenne) digitaalisia palveluita hsl.fi:tä ja HSL-mobiilisovellusta. Tämä seloste on laadittu 27.10.2020 ja päivitetty 21.6.2021. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio, jonka avustuksella palvelua kehitetään jatkuvasti saavutettavammaksi.

HSL.fi-sivuston saavutettavuuden tila

HSL.fi-palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei saavutettava sisältö

Alla mainittu sisältö ei ole WCAG-kriteerien mukaan saavutettava seuraavista syistä:

Sivuston yleiset sisällöt

 • Videosisällöstä puuttuu tekstitys ja/tai kuvatulkkaus. WCAG 1.2.1, 1.2.2
 • Osa sisällöistä on toteutettu ilman listaelementtejä. WCAG 1.3.1.
 • Joissakin lomakkeissa on käytetty otsikko-tasoja. WCAG 1.3.1, 3.3.2
 • Visuaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita ja ne jäävät ruudunlukijakäyttäjältä piiloon. WCAG 1.1.1.

Reittihaku, lähipysäkit sekä linja- ja pysäkkihaku

 • Reittiohjesivulla kohdistus ei siirry automaattisesti modaalidialogeihin niiden avautuessa (WCAG 2.4.3)
 • Reittiehdotusten aikavalitsimen visuaalisesti piilotettuja, ruudunlukijalle tarkoitettuja tekstivastineita ei ole suomennettu (WCAG 1.3.1, 3.1.2)
 • Linja-, pysäkki- ja lähipysäkkisivujen sarakeotsikollisissa listauksissa ruudunlukija ei pysty yhdistämään tietoa sarakeotsikkoon (WCAG 1.3.1)
 • Linja- ja pysäkkisivujen tekstivasteineissa on puutteita (WCAG 1.1.1)
 • Lähipysäkit-, linja- ja pysäkkinäkymissä ruudunlukija ei saa tietoa kaikista sivuilla tapahtuvista oleellisista muutoksista (WCAG 2.4.3, 4.1.3)
 • Virheilmoituksia ei ole merkattu niin, että sen sisältö luettaisiin automaattisesti ilman kohdistuksen siirtämistä (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
 • Joidenkin näkymien tekstit eivät näy kokonaan tai luettavasti käyttäjän suurentamalla tekstikoolla (WCAG 1.4.4)
 • Suosikkipaikan lisäystoiminnon modaalidialogin kuvakepainikkeilta puuttuu tekstivastineet, ruudunlukijakäyttäjällä ei ole tietoa, että tallenna painike on mahdollisesti passiivinen (pakollisia tietoja puuttuu) tai pakollisia kenttiä ei ole merkitty (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 3.3.1, 3.3.2)

HSL-korttiin liittyvät palvelut

Seuraavat palvelun osiot tai toiminnot eivät ole täysin saavutettavia joillekin käyttäjäryhmille:

 • Osto- ja käyttöhistorian käyttö ja rajaaminen
 • Ruudunlukija ei kykene tulkitsemaan ymmärrettävästi joitain kalenterinäkymiin liittyvää tietoa (Yleinen saavutettavuus)

Kaupunkipyöriin liittyvät palvelut

Kaupunkipyöristä on julkaistu keväällä 2021 uusi versio, joka on suunniteltu ja toteutettu uusimpien saavutettavuusvaatimusten mukaisesti. Sivustolle tehdään lopullinen saavutettavuusauditointi kesäkuun 2021 alussa, jonka jälkeen mahdolliset huomiot tai puutteet ilmoitetaan tällä sivulla.

HSL Mobiilisovelluksen saavutettavuusseloste

HSL-mobiilisovellus täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei saavutettava sisältö

Alla mainittu sisältö ei ole WCAG-kriteerien mukaan saavutettava seuraavista syistä:

Yleistä

 • Näkymien otsikoita ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi kaikissa näkymissä. (1.3.1)
 • Käyttöliittymäkohteiden koko on joissakin elementeissä alle 44x44 pikseliä, minkä vuoksi niiden käyttäminen voi olla vaikeaa osalle käyttäjistä. (WCAG 2.5.5)
 • Yläbannerin tekstin ja taustan kontrasti alittaa WCAG-ohjeiston minimirajan ja voi siten olla vaikea lukea osalle käyttäjistä. (WCAG 1.4.3, 1.4.6)
 • Joistakin sovelluksen kuvakkeista puuttuu kuvaava tekstivastine, mikä vaikeuttaa niiden käyttöä ruudunlukijoilla. (WCAG 1.1.1)
 • Joissakin sovelluksen kohteista on harhaanjohtava tekstivastine Android-laitteissa. (WCAG 1.1.1)
 • Otsikkorakenne ei ole aina johdonmukainen kaikissa näkymissä, ja osaa otsikoista ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)
 • Kaikkia virheilmoituksia ei lueta ruudunlukijoilla. (EN 301 549)
 • Kun sovelluksen käyttöönotossa on valittu suosikkisijainti, sitä ei voi muokata ruudunlukijoilla iOS-ympäristössä. (WCAG 2.1.1)
 • Jos sovelluksessa valittu kieli poikkeaa käyttöjärjestelmässä asetetusta kielestä, ruudunlukijat eivät lue tekstiä oikein. (WCAG 3.1.1)
 • Ruudunlukijoiden käyttäjät eivät saa tietoa hakutulosten päivittymisestä
  hakutoiminnoissa. (WCAG 4.1.3, EN 301 549)
 • Tallennettuja sijainteja ei voi muokata apuvälineillä iOS-ympäristössä. (WCAG 2.1.1)
 • Osa sisällöstä ei mukaudu käyttöjärjestelmän tekstikoon asetukseen. (WCAG 1.4.4)
 • Liikennevälineiden ja paikkojen tyypistä kertovien ikoneiden tarkoitus ei käy ilmi apuvälineillä. (WCAG 1.1.1, 4.1.2)

Koti ja uutiset

 • “Liikenne”-välilehdellä olevista painikkeista, joista valitaan näytettävien sisältöjen tyypit, puuttuu tekstivastine eivätkä apuvälineet tunnista niitä painikkeiksi. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 4.1.2)
 • Yksittäisissä uutisissa sisällön vierittäminen ulkoisella näppäimistöllä ei onnistu iOS-ympäristössä eikä osassa sisällössä myöskään Android-laitteissa. (WCAG 2.1.1)
 • Yksittäisten uutisten paluupainiketta ei voi käyttää ulkoisella näppäimistöllä Android-laitteissa. (WCAG 2.1.1)
 • Kohdistusjärjestys yksittäisissä uutisissa ei ole aina johdonmukainen tai looginen apuvälineitä käyttäessä. (WCAG 2.4.3)
 • Uutisissa tekstin seassa olevia linkkejä ei voi aina valita ulkoisella näppäimistöllä tai apuvälineillä, eivätkä ruudunlukijat tunnista niitä linkeiksi. (WCAG 2.1.1, 4.1.2)
 • Joidenkin yksittäisten uutisten lopussa olevat valinnat suosikkiaiheille ja linjoille on visuaalisesti erotettu toisistaan, mutta ruudunlukijoille niiden merkitys ei ole selvä. (WCAG 1.3.1)
 • Linjat, joihin uutinen liittyy, ovat visuaalisesti ilmeisiä, mutta eivät aina selvästi listattu ruudunlukijakäyttäjille. (WCAG 1.3.1)

Liput

 • Kertalipun maksun vahvistaminen ei ole mahdollista yksittäisillä painalluksilla, eikä se toimi ruudunlukijan kanssa. (WCAG 2.1.1, 2.5.1)
 • Joitakin linkkejä ei ilmoiteta linkeiksi, eikä niihin voi siirtyä ruudunlukijan avulla. (WCAG 1.3.1)
 • Joitakin ohjaimia ei ilmoiteta ruudunlukijalla valittavina painikkeina, kuten Aikuinen / Lapsi-valintaa lippua ostettaessa. (WCAG 4.1.2)
 • Ostetun lipun vyöhykettä ei ilmoiteta painikkeena, eikä ruudunlukija voi kohdistaa siihen.
  (WCAG 2.1.1, 1.3.1)
 • Ajan valitsemisen modaalin säätimet eivät saa kohdistusta oikeassa järjestyksessä Androidin apuvälineillä. (WCAG 2.4.3)


Reittiopas

 • Joissakin näkymissä vierittäminen ei toimi oikein apuvälineiden tai ulkoisten näppäimistöjen kanssa. (WCAG 2.1.1)
 • Reaaliaikaista seurantaa ja matkavyöhyketietoja ei voi käyttää ruudunlukuohjelmalla.(WCAG 1.3.1)
 • Vihreän tekstin kontrasti valkoisella taustalla tai valkoisen tekstin kontrasti vihreällä taustalla ei ole riittävä. (WCAG 1.4.3)
 • Valituista välilehdistä ja muista ohjaimista ei aina anneta tietoa ruudunlukuohjelmille. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Joidenkin Reittioppaan elementtien näkyvät nimilaput eivät vastaa ruudunlukuohjelmien ja puhesyötön käytettävissä olevia nimilappuja. (WCAG 2.5.3)
 • Joitakin ohjaimia ei ole merkitty ohjelmallisesti painikkeiksi tai välilehdiksi, mikä voi
  vaikeuttaa niiden käyttöä apuvälineillä. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Elementtien kohdistusjärjestys voi olla hämmentävä ruudunlukijakäyttäjille reittiehdotuksia selatessa ja sisältöä alaspäin vierittäessä. (WCAG 2.4.3)
 • Kun tarkastellaan tietyn linjan reittiä, sisällön rakennetta on vaikea ymmärtää käytettäessä ruudunlukijaa (WCAG 1.3.1):
  • Kaikki taulukon otsikot ilmoitetaan kerralla.
  •  Reaaliaikaisia aika-arvioita ei voida erottaa aikataulun mukaisista ajoista.
  • Kohdistus voi jäädä jumiin yhden pysäkin näkymään iOS:n VoiceOver-ruudunlukijalla.(WCAG 2.1.1, 2.1.2)
  • Androidin TalkBack-ruudunlukuohjelma lukee joskus väärän välilehden sisällön yhden pysähdyksen näkymässä. (EN 301 549)
  • Android-ruudunlukijakäyttäjä ei voi palata reittitietoihin, jos kartta on aktivoitu. (WCAG 2.1.1, 2.4.3)

Asetukset & ohjeet (Lisää)

 • Kielivalinta ei ilmoita, mikä kielistä on valittuna ruudunlukijoille. (WCAG 1.3.1)

Palaute ja yhteystiedot

Tarjoamme puhelimitse tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa, asiakaspalvelussamme numerossa 09 4766 4000 (mpm tai pvm).

Huomasitko saavutettavuuspuutteen palvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Vastaamme omalla nimellä annettuun palautteeseen 14 päivän sisällä. Nimettömiin palautteisiin emme vastaa, mutta huomioimme palautteen.

Voit lähettää saavutettavuuspalautetta palautelomakkeellamme.

Saavutettavuuskantelun ja -selvityspyynnön tekeminen

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten noudattamista Suomessa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot (linkki avautuu uuteen ikkunaan).