Blogi 6: Linjastoehdotuskyselyn tuloksia, osa 2

Jatkamme tässä postauksessa linjastoehdotuksen kyselyn sekä palautejärjestelmän kautta saamiemme vastausten läpikäyntiä.

Keskitymme kysymyksiin, jotka liittyvät pysäkkeihin, kävely-yhteyksiin ja muuttuviin liikennejärjestelyihin.

Edellisessä postauksessa, johon pääset tästä, esittelimme kyselyn tuloksia yleisesti ja postinumeroalueittain. Käsittelemme linjastoehdotukseen saamiamme kommentteja vielä yhdessä postauksessa, jossa keskitymme matka-aikoihin ja niiden muutoksiin sekä aluekohtaisesti esiin nousseisiin kysymyksiin.

 

Muutamissa vastauksissa toivottiin linjalle 87 pysäkkiä etelän suuntaan Jollaksentien ja Laajasalontien risteyksen tuntumaan,

Puuttuvia bussipysäkkejä

Muutamissa vastauksissa toivottiin linjalle 87 pysäkkiä etelän suuntaan Jollaksentien ja Laajasalontien risteyksen tuntumaan, josta tällä hetkellä puuttuu vastinpari pysäkille Sarpapolku H4132.

Olemme keskustelleet Helsingin kaupungin kanssa Sarpapolun puuttuvasta etelän suunnan pysäkistä sekä hieman etelämpänä Laajasalontiellä Suomensuontien kohdalta puuttuvasta pohjoisen suunnan pysäkistä. Kaupunki selvittää mahdollisuuksia toteuttaa pysäkit, jotka on merkitty oheiseen karttaan  punaisilla ympyröillä.  

Laajasalontien pohjoisosa Yliskylässä

Yliskylän pohjoisosista saimme palautetta Itäniitynpolun pysäkkejä palvelevien linjojen määrän vähenemisestä sekä kävelymatkojen pitenemisestä bussipysäkeille.

Itäniitynpolun vuoromäärän vähenemisen syynä on ajoyhteyden poistuminen Laajasalontieltä Kuvernöörintielle, jolloin Kuvernöörintielle ei voi enää ajaa bussilla. Helsingin kaupunki on käynnistänyt Yliskylänlahden ja Laajasalontien pohjoisosan suunnittelun, jonka yhteydessä muun muassa kävely-yhteydet bussipysäkeille muuttuvat. 

Suunnittelu on vasta alkanut, joten tulevat kävely-yhteydet tai pysäkkien paikat eivät ole vielä tiedossa. Lisää tietoa suunnittelun etenemisestä löytyy Helsingin kaupungin karttapalvelusta

Muutoksia Yliskylän ostoskeskuksen ympäristön katuyhteyksissä

Osa vastaajista toivoi bussiliikennettä Isosaarentielle ja Kuvernöörintielle. Sekä Isosaarentie että Kuvernöörintie muuttuvat kaupungin suunnitelmien mukaisesti niin, ettei kaduille voida tarjota läpiajavaa bussiliikennettä. Kuvernöörintieltä poistuu ajoyhteys Laajasalontielle Kauppakeskus Saaren kohdalta ja Isosaarentiestä tulee päättyvä katu ja ajoyhteys Koirasaarentielle poistuu.

Tulevat muutokset liikennejärjestelyissä vaikuttavat bussilinjojen reittimahdollisuuksiin ja olemme sen vuoksi huomioineet ne linjastoehdotuksessa. Kuvernöörintien katusuunnitelma löytyy täältä ja Isosaarentien ympäristön katusuunnitelma puolestaan Helsingin kaupungin nettisivuilta tästä linkistä

Linjan 89 päätepysäkki ja vaihto ratikkaan

Muutamissa vastauksissa nousi esiin linjalle 89 esitetty päätepysäkki ja pitkä vaihtomatka ratikkalinjalle. Linjan 89 päätepysäkin lopullinen sijainti Yliskylässä tarkentuu alueen rakentumisen edetessä, joten linjastoehdotuksessa ei vielä otettu siihen tarkemmin kantaa.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan linjan nykyinen päätepysäkki ostoskeskuksen eteläpuolella tulee poistumaan ja uusi päätepysäkki tulee Yliskylän puistokadulle.

Ratikkatilanteessa linja kiertää ostoskeskuksen ympäri myötäpäivään reittiä Reposalmentie – Laajasalontie – Yliskyläntie – Yliskylän puistokatu – Reposalmentie ja vaihto ratikkaan tapahtuisi Laajasalontiellä.

Kartassa on merkitty huutomerkillä Reposalmentien pohjoislaidalla sijaitseva Laajasalon kirkon pysäkki, jonka sijainti tarkentuu, kun alueen kaavoitus etenee.