Blogi: Kommentoi Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelmaan esitettäviä muutoksia

Julkaistu 10.11.2021, päivitetty 17.11.2021

Viimeisten viikkojen aikana olemme käyneet läpi linjastoluonnoksesta saatuja palautteita. Linjastoluonnoksesta annettiin paljon palautetta puolesta ja vastaan, mutta muutamat epäkohdat nousivat selkeimmin esille. Olemme tehneet muutoksia linjastoluonnokseen, ja esittelemme nämä muutokset seuraavaksi. Voit kommentoida esitettyjä linjastomuutoksia sivun alalaidan kommenttiosiossa. Ensimmäiseen linjastoluonnokseen voit tutustua tästä.

Linjojen 52 ja 111 reitit

Negatiivista palautetta on tullut erityisesti Pohjois-Tapiolan alueelle esitetyistä linjastomuutoksista. Saamamme palautteen perusteella esitämme, että linjan 111 reitti säilytetään nykyisellään Matinkylän ja Teekkarikylän välillä. Linja ei jatka enää Hyljelahteen, vaan päätepysäkki tulee olemaan Matinkylässä keväällä 2021 tehdyn päätöksen mukaan.

Linjan 111 vuoroväli ruuhka-aikaan/päivällä/lauantaina/sunnuntaina:
15/15/15/30

Linjan 111 reitti säilyy nykyisellään Matinkylän ja Teekkarikylän välillä.

Linjan 111 reitin säilyttäminen nykyisellään tarkoittaa muutoksia myös linjan 52 ehdotettuun reittiin. Linjaa 52 ei ole kustannussyistä mahdollista säilyttää Kalevalantiellä linjan 111 rinnalla, joten linjan päätepysäkki säilyy Otaniemen puolella. Linjalle 52 etsimme yhdessä Espoon kaupungin kanssa uutta päätepysäkkiä Maarin työpaikka-alueen läheltä.

Linjan 52 vuoroväli ruuhka-aikaan/päivällä/lauantaina/sunnuntaina:
10/10/10/15

Linjan 52 reitti säilyy nykyisellään Kuninkaantammen ja Otaniemen välillä. Linjan päätepysäkki siirtyy Teekkarikylästä Maariin. Linja ajaa Otaniemessä reittiä Otaniementie – Vuorimiehentie – Tekniikantie – Maarintie – Tietotie.

Runkolinja 520: välitilanne

Runkolinjan 520 perustamisesta on päätetty keväällä 2020, ja linjan liikennöinti käynnistyy syksyllä 2023. Varauduimme ensimmäisessä linjastoluonnoksessa liikennöimään runkolinjaa 520 Vihdintien, Vanhan Hämeenkyläntien ja Sotilastorpantien kautta, kunnes Lintulaaksontien uuden katuosuuden rakentaminen ja valmistumisaika varmistuu. Sotilastorpantien turvallisuus herätti kuitenkin huolta alueen asukkaissa ja osa luonnosta kommentoineista ehdotti runkolinjan reitiksi Painiityntietä. Kävimme reittivaihtoehtoja läpi myös Espoon kaupungin kanssa. Saadun palautteen ja lisätarkastelujen perusteella esitämme, että runkolinjaa 520 varaudutaan liikennöimään Sotilastorpantien sijaan Painiityntien kautta. Painiityntien kautta kulkevalla reitillään runkolinja 520 ei käytä Aseveljentien, Heikunantien ja Hilapellontien pysäkkejä.

Linjan 520 vuoroväli ruuhka-aikaan/päivällä/lauantaina/sunnuntaina:
10/10/10/15

Linjan 203 reitti välitilanteessa

Runkolinjan 520 reitti Painiityntien kautta aiheuttaa muutostarpeita linjoille 202 ja 203. Runkolinjasta tulee Uusmäen ja Painiityn uusi pääjoukkoliikenneyhteys, joka tarjoaa uusia vaihdottomia yhteyksiä Myyrmäkeen ja Leppävaaran kautta Matinkylään. Linjan 203 vuoroväliä harvennetaan. Linja tarjoaa yhteyksiä muun muassa Leppävaaran urheilupuistoon ja Monikon koulukeskukseen. Linja ei liikennöi viikonloppuisin. Linjan 203 vuoroväliharvennuksista huolimatta joukkoliikenteen vuoromäärä kasvaa Uusmäen ja Painiityn alueilla kaikkina viikonpäivinä.

Linjan 203 vuoroväli ruuhka-aikaan/päivällä/lauantaina/sunnuntaina:
30/30/-/-

Linjan 202 reitti välitilanteessa

Linjan 202 reitti muutetaan kulkemaan Linnuntien sijaan Vallikadun kautta. Reittimuutoksella halutaan varmistaa riittävä joukkoliikennetarjonta kerrostalovaltaisen Vallikadun varrelle. Linnuntien varresta on kohtuullinen kävelymatka joko Lintulaaksontien tai Lintuvaarantien varressa oleville pysäkeille. Linjan reittiä jatketaan Leppävaarasta Säterinkadun ja Itsehallintotien kautta Vermonniittyyn.

Linjan 202 vuoroväli ruuhka-aikaan/päivällä/lauantaina/sunnuntaina:
20/20/30/30

Korjaus 17.11.2021: päiväajan vuoroväli oli virheellisesti 30 min, korjattu 20 min.

Runkolinja 520 kulkee ennen Lintulaaksontien jatkeen valmistumista väliaikaisesti Leppävaarasta Myyrmäkeen Painiityn ja Uusmäen kautta reittiä Lintulaaksontie - Kutsuntatie - Painiityntie - Vanha Hämeenkyläntie - Vihdintie. Linjan 202 reitti Lintulaaksossa muutetaan kulkemaan reittiä Lintuvaarantie – Vallikatu – Lintulaaksontie.  Linja 202 jatkaa Leppävaaran asemalta Vermonniittyyn reittiä Hevosenkenkä – Leppävaarankatu – Alberganesplanadi – Säterinkatu – Eversintinkatu – Itsehallintotie – Vermontie. Linjan 203 reitti säilyy nykyisellään.

Linjojen 202, 203, 520 ja 522 reitit välitilanteessa.

Runkolinja 520: lopullinen tilanne

Lintulaaksontien uuden katuyhteyden valmistuttua runkolinja 520 siirtyy kulkemaan uuden katuyhteyden kautta. Runkolinjasta tulee Helmipöllönmäen uusi pääjoukkoliikenneyhteys, joka tarjoaa uusia vaihdottomia yhteyksiä Myyrmäkeen ja Leppävaaran kautta Matinkylään.

Linjan 520 vuoroväli ruuhka-aikaan/päivällä/lauantaina/sunnuntaina:
10/10/10/15

Linjan 202 reitti lopullisessa tilanteessa

Kun runkolinja 520 siirtyy uudelle katuosuudelle, niin linjan 202 vuoroväliä harvennetaan ja linja palaa kulkemaan Linnuntien kautta. Linjan päätepysäkki siirtyy Vermonniitystä Leppävaaran asemalle. Linja tarjoaa yhteyksiä Helmipöllönmäestä muun muassa Leppävaaran urheilupuistoon ja Monikon koulukeskukseen. Linja ei liikennöi viikonloppuisin. Runkolinjan ansiosta Helmipöllönmäen joukkoliikennepalvelu tulee tulevaisuudessa parantumaan merkittävästi.

Linja 202 vuoroväli ruuhka-aikaan/päivällä/lauantaina/sunnuntaina:
30/30/-/-

Linjan 203 reitti lopullisessa tilanteessa

Kun runkolinja 520 siirtyy kulkemaan Painiityntien sijaan Lintulaaksontien kautta, linjan 203 vuorovälejä tihennetään ja linja palaa liikennöimään myös viikonloppuisin. Lopputilanteessa linjan 203 reittiä jatketaan Säterinkadun ja Itsehallintotien kautta Vermonniittyyn.

Linjan 203 vuoroväli ruuhka-aikaan/päivällä/lauantaina/sunnuntaina:
10/20/20/30

Runkolinja 520 siirtyy kulkemaan uuden Lintulaaksontien katuosuuden kautta reittiä Vihdintie – Lintulaaksontie – Kehä I. Linjan 202 reitti Lintulaaksossa muutetaan takaisin reitille Lintuvaarantie – Linnuntie – Lintulaaksontie. Linjan 202 päätepysäkki siirtyy Vermonniitystä Leppävaaran asemalle. Linjan 203 reitti säilyy nykyisellään Leppävaaran ja Uusmäen välillä. Linja 203 jatkaa Leppävaaran asemalta Vermonniittyyn reittiä Hevosenkenkä – Leppävaarankatu – Alberganesplanadi – Säterinkatu – Eversintinkatu – Itsehallintotie – Vermontie.

Linjojen 202, 203, 520 ja 522 reitit lopullisessa tilanteessa.

Westendin yhteydet sekä linjat 105 ja 111

Westendiin esitetyt linjastoratkaisut herättivät huolta Hiiralantien ja Westendintien varressa asuvien keskuudessa. Palautteen perusteella olisi tärkeää, että jatkossakin olisi yhteys Westendintieltä Tapiolaan. Saadun palautteen perusteella esitämme linjan 111 säilyttämistä nykyisellä reitillään Westendintiellä. Samassa yhteydessä linja 105 siirretään kulkemaan Westendinkadun kautta.

Linjan 105 vuoroväli ruuhka-aikaan/päivällä/lauantaina/sunnuntaina:
15/15/30/30

Linjan 111 vuoroväli ruuhka-aikaan/päivällä/lauantaina/sunnuntaina:
15/15/15/30

Linjan 114 vuoroväli ruuhka-aikaan/päivällä/lauantaina/sunnuntaina:
15/15/15/15

Uusi linja 105 kulkee reittiä Lauttasaari - Westend - Haukilahti - Niittykumpu - Mankkaa reittiä Lauttasaarentie - Länsiväylä - Westendinkatu - Westendintie - Toppelundintie - Haukilahdenkatu - Merituulentie - Olarinluoma - Mankkaanlaaksontie - Kokinkyläntie. Linjan 111 reitti säilyy nykyisellään Matinkylän ja Teekkarikylän välillä. Linja 114 kääntyy Urheilupuistosta Tapiolan sijaan Haukilahteen ja Matinkylään reittiä Merituulentie - Haukilahdenkatu - Haukilahdenranta - Hauenkalliontie - Matinkartanontie - Matinkatu - Matinkyläntie - Suomenlahdentie - Markkinakatu.

Perkkaan yhteydet sekä linjat 212 ja 213N

Saimme palautteita myös Perkkaalle esitetyistä bussilinjojen muutoksista. Osa palautteista koski vaihdottoman Tapiola-yhteyden poistumista, osa Majurinkadun bussiyhteyksien vähentymistä.

Selvitimme mahdollisuuksia säilyttää vaihdoton yhteys Tapiolaan. Luonnoksessa 113 siirrettiin kulkemaan Brediksen liikekeskuksen ja Friisinmäen kautta Leppävaaraan. Muutoksella saatiin luotua uusi toivottu bussiyhteys Bredikseen ja parannettua Friisinmäen ja Etelä-Leppävaaran yhteyksiä. Selvitimme linjan 113 reitin jatkamista Leppävaaran asemalta Perkkaalle. Reitin jatkaminen ei kuitenkaan ole mahdollista nykyisellä joukkoliikenteen rahoituksella, koska muutos edellyttäisi linjalle lisättäväksi vähintään yhtä kokopäiväisesti liikenteessä olevaa bussia, mistä tulisi vuositasolla useiden satojentuhansien eurojen lisäkustannukset. Vaihtoehtoisesti kustannukset tulisi säästää jonkun muun linjan liikennöinnistä.

Linjan 113 reitin säilyttäminen nykyisellään poistaisi toivotun yhteyden Bredikseen. Lisäksi Friisinmäen yhteyksien varmistamiseksi tulisi miettiä muita vaihtoehtoja, jotka kasvattaisivat joukkoliikenteen kustannuksia.

Perkkaan yhteyksien parantamiseksi esitämme linjalle 212 sekä aikaisin aamulla ja iltaisin liikennöivälle linjalle 213N reittimuutosta Itsehallintotien ja Säterintien kautta Linnoitustielle ja uudelle Impilahden sillalle. Reittimuutoksen ansioista voimme tarjota eteläisen Perkkaan alueelta arkisin vaihdottoman yhteyden Kamppiin. Tämän lisäksi linjat tarjoavat uudella reitillään vaihdottoman yhteyden Helsingin keskustasta Säterin ja Perkkaan työpaikka-alueille.

Linjan 212 vuoroväli ruuhka-aikaan/päivällä/lauantaina/sunnuntaina:
30/60/-/-

Linjojen 212 ja 213N reitti Laajalahteen muutetaan kulkemaan Perkkaan kautta reittiä Turunväylä – Tarvaspääntie – Itsehallintotie – Everstinkatu – Säterinkatu – Linnoitustie – Impilahden silta – Kurkijoentie – Kirvuntie – Turvesuontie

Mitä mieltä olet ehdotetuista muutoksista? Kommentoi alle! Jos sinulla ei ole HSL-tunnusta, voit laittaa kommenttisi palautejärjestelmämme kautta.

Muista Tapiolan ja Leppävaaran alueen suunnitelluista muutoksista voit lukea ensimmäisestä luonnoksesta.