Kommentoi ehdotuksia Tapiolan ja Leppävaaran uusista bussireiteistä

Julkaistu 1.10.2021

Tapiolan ja Leppävaaran bussireittejä on tarkasteltu ja suunniteltu kesästä 2021 lähtien. Pikaraitiotie 550 aloittaa liikenteen arviolta vuonna 2024, minkä takia alueen bussilinjoja uudistetaan. Alueen asukkaita ja alueella liikkuvia on kuunneltu reittiehdotuksia suunniteltaessa. Tutustu ehdotuksiin alueittain ja anna palautetta vastaamalla kyselyyn! Kommentointiaikaa on 24.10. asti.

Linjastosuunnitelman suurimmat muutokset

 • Pikaratikka 550 (vie hsl.fi:n ulkopuolelle) aloittaa Itäkeskuksen ja Keilaniemen välillä.
 • Runkobussilinjan 550 liikennöinti loppuu.
 • Esitämme asiakkaiden toiveesta (liikkumiskysely, asiakastyöpajat) uutta nopeaa Kehä I:n kautta kulkevaa bussiyhteyttä 523 Leppävaara – Tapiola – Westendinasema.
 • Koronan vaikutuksesta ruuhka-ajan kysyntä tullee olemaan pysyvästi pienempi, joten palvelua siirrettäisiin ruuhka-ajoista päiväliikenteeseen. Tämä mahdollistaisi myös uuden linjan 523 perustamisen.

Miksi muutoksia tehdään?

 1. Haluamme varmistaa sujuvat joukkoliikenneyhteydet Tapiolan ja Leppävaaran välillä myös sen jälkeen, kun pikaraitiotie 550 on aloittanut liikennöinnin.
 2. Haluamme suunnitella alueelle mahdollisimman monelle toimivat joukkoliikenneyhteydet.
 3. Haluamme huomioida ympäröivien alueiden linjastosuunnitelmien vaikutukset Tapiolan ja Leppävaaran suunnittelualueelle.

Näin asiakkaat ovat osallistuneet

 • vastaamalla liikkumiskyselyyn, jossa selvitettiin liikkumistottumuksia ja toiveita
 • osallistumalla asiakastyöpajoihin, joissa syvennettiin ymmärrystä suunnittelualueesta
 • vastaamalla pikakyselyihin linjojen 113, 114 ja 115 reittiehdotuksista
 • kommentoimalla blogitekstejä