Liikkumistutkimus 2023

Liikkumistutkimus on Helsingin seudun kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) tekemä tutkimus, jossa selvitetään Helsingin seudun asukkaiden liikkumistottumuksia.

Tutkimuksella kartoitetaan esimerkiksi, kuinka monta matkaa alueen asukkaat keskimäärin tekevät päivässä, mistä ja minne ihmiset kulkevat ja mitä kulkutapoja he käyttävät. Liikkumistutkimus ei ole joukkoliikennetutkimus, vaan tietoa kerätään kaikista kulkutavoista.

Liikkumistutkimuksen tulokset ovat keskeinen tietolähde Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisessa sekä liikenne-ennustemallien ylläpidossa ja kehittämisessä HSL:llä.

HSL vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmasta osana seudun laajempaa maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) suunnitelmaa.  Tuloksia hyödyntävät myös muut seudun liikkumista ratkovat toimijat. Lue lisää MAL-suunnitelmasta

Liikkumistutkimuksia on tehty säännöllisesti vuodesta 1966, nykyään noin viiden vuoden välein. Edellinen Liikkumistutkimus tehtiin vuonna 2018. Raportin "Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2018" (HSL:n julkaisuja 9/2019) löydät täältä

 

Miten tutkimukseen osallistujat on valittu?

Liikkumistutkimukseen on valittu väestötietojärjestelmästä satunnaisotannalla eri ikäisiä asukkaita eri puolilta Helsingin seutua. Helsingin seudun kuntiin kuuluvat Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Lisäksi tutkimusalueeseen kuuluu Siuntio. Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista.

Mitä tutkimuksessa kysytään?

Liikkumistutkimuksessa vastaaja täyttää matkapäiväkirjaa matkoista, jotka hän teki yhden ennalta valitun tutkimuspäivän aikana. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita juuri tutkimuspäivän matkoista, vaikka ne poikkeaisivatkin vastaajan normaalista liikkumisesta. Jos vastaaja ei tee tutkimuspäivänä yhtäkään matkaa, sekin on arvokas tieto.

 

Matkapäiväkirjan lisäksi vastaajalta kysytään hänen yleisistä liikkumistottumuksistaan sekä muutamia taustatietoja. Aikuisilta kysytään myös liikkumismahdollisuuksista ja alle 18-vuotiailta mielipiteitä liikkumisesta.

 

Mikä on matka?

Liikkumistutkimuksessa matkalla tarkoitetaan liikkumista paikasta toiseen oman pihapiirin ulkopuolella. Tutkimuspäivä voi sisältää esimerkiksi seuraavanlaisia matkoja:

 

1. Matka kotoa viemään lapsi päiväkotiin
2. Matka lapsen päiväkodilta työpaikalle
3. Matka työpaikalta kauppaan
4. Matka kaupasta kotiin
5. Ulkoilulenkki koiran kanssa

 

Matkan aikana voit pysähtyä hetkeksi, esimerkiksi kioskille. Jos matka kuitenkin keskeytyy pidemmäksi aikaa jonkin asian toimittamiseen, tästä syntyy kaksi matkaa. Jos esimerkiksi kuljet töistä kotiin, mutta käyt kaupassa välissä, meno töistä kauppaan on yksi matka ja matka kaupasta kotiin toinen.

 

Myös ulkoilulenkit ovat matkoja. Matkan lähtöpaikka ja määräpaikka on silloin sama paikka.

 

Matkan voi kulkea yhdellä tai usealla kulkutavalla. Esimerkiksi mennessäsi kotoa asioille saatat kulkea alkumatkan autolla ja vaihtaa loppumatkaksi junaan.

 

Saitko postissa kutsun osallistua Liikkumistutkimukseen 2023?

Saitko postissa kutsun osallistua Liikkumistutkimukseen 2023?

 

• Jos sinua on pyydetty vastaamaan kyselyyn internetissä, vastaa osoitteessa www.liikkumistutkimus.fi

• Jos sinut on valittu puhelinhaastatteluun, tutkimushaastattelija soittaa sinulle.

 

Vastaajien kesken arvotaan kolme 500 euron arvoista päivittäistavarakaupan lahjakorttia. Arvonnan säännöt

 

Tutkimuksen tiedonkeruussa avustaa Feelback Oy. Jos tarvitset apua kyselyn täyttämisessä, voit soittaa 044 722 3526 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen vastaajatuki@feelback.com.

 

Lämmin kiitos osallistumisestasi! Liikkumistutkimuksen 2023 tulosraportti julkaistaan HSL:n internet-sivuilla vuoden 2024 aikana.

 

Lue lisää Liikkumistutkimuksen 2023 taustasta ja tietosuojasta:

 

Tutkimussuunnitelma

 

Tietosuojaseloste