Resvaneundersokningen 2023

Resvaneundersökningen är en undersökning som genomförs av Helsingforsregionens kommuner och av samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT).

Undersökningens syfte är att utreda invånarnas resvanor i Helsingforsregionen. Med undersökningen kartläggs bland annat hur många resor i genomsnitt invånarna i regionen gör per dag, varifrån och vart människorna reser och vilka färdmedel de använder.

Resvaneundersökningen är inte en kollektivtrafikundersökning, utan man samlar in information om alla färdsätt.

Resultaten i Resvaneundersökningen är en viktig informationskälla för utarbetning av trafiksystemplan för Helsingforsregionen samt för utveckling av trafikprognosmodeller i HRT. HRT ansvarar för Helsingforsregionens trafiksystemplan som en del av en större plan för markanvändning, boende och trafik. Läs mer om MAL-planen

Resultaten utnyttjas också av andra aktörer som deltar i planeringen av resandet i regionen.

Resvaneundersökningar genomförs regelbundet sedan 1966, i dag ungefär vart femte år. Den föregående Resvaneundersökningen genomfördes 2018.

Rapporten "Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2018" (HRT:s publikationer 9/2019) hittar du via denna länk (endast på finska).

 

 

 

 

Hur har deltagarna valts ut?

Ett antal invånare i olika ålder som bor i olika delar av Helsingforsregionen har blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret.

 

Helsingforsregionens kommuner är Borgnäs, Esbo, Grankulla, Helsingfors, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis. I undersökningsområdet ingår också Sjundeå. Det är frivilligt att delta i undersökningen.

Vad frågas i unersökningen?

I enkäten ska svararen anteckna i en dagbok samtliga resor han eller hon utförde under sin mätdag. Mätdagen har valts ut i förväg. I undersökningen är man intresserad av de resor som svararen gör under mätdagen, även om resorna skulle avvika från resor under en vanlig dag. Om svararen inte gör resor under mätdagen, är också det viktig information.


I undersökningen frågas också om svararens allmänna resvanor och vissa bakgrundsuppgifter. Till vuxna ställer man också frågor om resmöjligheterna och till personer under 18 år om åsikter om resandet.


Vad är en resa?

Med en resa i Resvaneundersökningen anses en resa från en plats till en annan utanför egen gård. En mätdag kan innehålla t.ex. följande resor:
1. En resa för att lämna barn till daghemmet
2. En resa från daghemmet till arbetsplatsen
3. En resa från arbetsplatsen till affären
4. En resa från affären till hemmet
5. Promenad med hunden


Under resan kan du stanna för en stund, t.ex. vid en kiosk. Om i en resa ingår ett större uppehåll räknas detta som två resor. Om du t.ex. åker mellan arbetet och hemmet, men stannar för att handla mat på väg till hemmet, räknas detta som två resor, en resa mellan arbetet och affären och en mellan affären och hemmet.

 

Också promenader räknas som resor. Då är resans startpunkt och slutdestination en och samma plats.

 

En resa kan göras med ett eller flera färdmedel. Du kan t.ex. först åka bil och sedan byta till ett tåg.

Har du fått en inbjudan till Resvaneundersökningen 2023 per post?

Har du fått en inbjudan till Resvaneundersökningen 2023 per post? 

Om du har blivit utvald att besvara frågor på nätet, svara på adressen www.liikkumistutkimus.fi

 

 Om du har blivit utvald att delta i undersökningen via en telefonintervju, kommer du att bli uppringd av en intervjuare.

 

Bland alla deltagare lottas det ut tre presentkort värt 500 euro till en dagligvaruhandel. Utlottningens regler

 

Feelback Oy hjälper vid insamling av data. Om du behöver hjälp för att besvara enkäten, kan du ringa 044 722 3526 eller skicka e-post till adressen vastaajatuki@feelback.com.

 

Varmt tack för din medverkan! Rapporten om Resvaneundersökningen 2023 publiceras på HRT:s webbsida under 2024.

 

Lär mer om dataskydd och om Resvaneundersökningens bakgrund:

Forskningsplan

Dataskyddsbeskrivning