Suur-Espoonlahden ja Suur-Kauklahden bussilinjat ovat uudistuneet

Valtaosaa Matinkylään ajaneista Suur-Espoonlahden liityntälinjoista ajetaan nyt Espoonlahden uuteen bussiterminaaliin. Metron uuden osuuden ja Kauklahden rautatieaseman välille on tullut lisää poikittaisia bussiyhteyksiä. Entistä useampi läntisen Espoon bussilinja ankkuroituu molemmista päistään raideliikenteen runkoverkkoon ja alueen joukkoliikenteestä tulee entistä verkostomaisempaa.

Suur-Espoonlahden ja Suur-Kauklahden bussilinjat ovat uudistuneet  maanantaina 6. helmikuuta. Linjojen 124, 125, 145, 147, 158, 159, 165, 166, 167, 242 ja 542 reitit muuttuivat. Valtaosa linjoista ajetaan nyt  Espoonlahden uuteen bussiterminaaliin Matinkylän sijasta. Monen Suur-Espoonlahden asukkaan bussimatka metrolle lyhenee.

Runkobussin 510 reitti on pidentynyt välille Kivenlahti-Herttoniemi. Linja tarjoaa suoran yhteyden Espoonlahdesta Meilahteen, Pasilaan ja Vallilaan.

Länsiväylän pohjoispuolelta Saunalahdesta, Olarista ja niiden lähialueilta ajetaan ruuhka-aikoina Kamppiin 20 minuutin välein. Uudet ruuhkalinjat ovat 121, 121A, 164 ja 164K. Uudet linjat vähentävät metron kuormitusta ja tarjoavat vaihdottomia yhteyksiä Helsinkiin.

Linjojen 124K, 125K, 143, 143A, 146, 146A, 147A, 158K, 164A, 164VA ja 166K liikenne on päättynyt. Espoonlahden, Kivenlahden ja Soukan ruuhka-aikojen suorat bussilinjat Kamppiin lakkasivat, koska linjat olisivat päällekkäistä liikennettä metron kanssa. Siirsimme ruuhka-ajan suorat linjat Länsiväylän pohjoispuolisille alueille, jotka eivät ole aivan metron tuntumassa.

Tillinmäen linjan 157 liikenne lakkasi, koska muut bussiyhteydet ja metro korvaavat linjan palvelut. Linjaa 157 korvaavat linjat 124, 158 ja 542, joilla on Espoonlahdessa yhteys metroon, sekä linja 159, joka alkaa kulkea Länsiväylän sijasta Martinsillantietä.

Espoonlahden ja Kivenlahden metroasemilta ajetaan nyt uusia poikittaisia bussilinjoja Kauklahden rautatieasemalle. Metro ja Kauklahden asema yhdistyivät uudella linjalla 162 sekä linjalla 165. Uusi linja 163 täydentää Saunalahden yhteyksiä Espoonlahteen.

Sellaisina vuorokaudenaikoina, kun metro ei kulje, läntisen Espoon ja Helsingin välillä ajetaan edelleen suoria bussilinjoja. Yölinjojen 146N ja 147N reitteihin tulee pieni muutos, kun linjat alkavat kulkea Espoonlahdenkatua bussiterminaalin edestä Kipparinkadun sijasta. Lähes kaikille yölinjoille tulee 5-15 minuutin aikataulumuutoksia. 

Uusien bussilinjojen reitit ja aikataulut löytyvät Reittioppaasta. Infolehtemme bussiliikenteen muutoksista on jaettu kaikkiin Suur-Espoonlahden ja Suur-Kauklahden kotitalouksiin. 

Liityntäbussit ja metro rakentavat joukkoliikenteestä verkostoa

Uudistukset johtuvat siitä, että päivitämme läntisen Espoon bussilinjat yhteensopiviksi metron uuden Matinkylä-Kivenlahti -osuuden kanssa.

”Tavoitteenamme on selkeä bussilinjasto, joka tarjoaa sujuvat ja nopeat liityntämatkat raideliikenteen varrelle”, Liikenne-tulosalueen johtaja Johanna Wallin sanoo.

”Metron uusi osuus yhdessä liityntälinjojen kanssa toteuttaa tavoitettamme luoda Helsingin seudulle verkostomaista joukkoliikennettä. Raideliikenteen runkoverkko koostuu tällä hetkellä metrosta ja lähijunista. Raideliikennettä täydentävät asemille vievät bussilinjat. Linjastomuutosten ansioista entistä useampi läntisen Espoon bussilinja ankkuroituu kummassakin päässään
raideliikenteen runkoverkkoon.”

Uusien bussireittien ja metron uuden osuuden ansiosta Espoon aluekeskusten väliset joukkoliikenneyhteydet tihenevät.

Espoon bussiliikenteen muutokset jatkuvat elokuussa 2023, jolloin aloittavat uudet runkolinjat 520, Matinkylä-Martinlaakso ja 530, Matinkylä-Myyrmäki. Samalla muuttuvat uusia runkolinjoja täydentävien bussien reitit. Kerromme  elokuun muutoksista myöhemmin lisää.

Linjat on suunniteltu vuoropuhelussa asukkaitten kanssa

Olemme suunnitelleet uudet linjat tiiviissä vuorovaikutuksessa läntisen Espoon asukkaiden kanssa. Suunnittelun pohjaksi kartoitimme syksyllä 2020 asukkaitten toiveita ja tarpeita liikkumiskyselyllä ja järjesti kolme asukastyöpajaa.

Vuorovaikutuksen pääkanava oli joukkoliikennesuunnittelijoidemme ylläpitämä blogi, joka keräsi lähes 60 000 lukukertaa. Joukkoliikennesuunnittelijat päivittivät blogiin tietoa suunnittelun etenemisestä, kävivät keskustelua asiakkaitten kanssa ja tekivät suunnitelmaan muutoksia saamansa palautteen pohjalta.

Kiitämme kiittää kaikkia suunnitteluun osallistuneita. Vuorovaikutus ei pääty, kun uusien linjojen liikenne alkaa. Seuraamme, kuinka uudet liityntälinjat asukkaita palvelevat, ottaa avoimin mielin palautetta vastaan ja hiomme liikennettä käytettävissä olevien resurssiemme mukaan.

Lue lisää: Espoon uusien bussilinjojen verkkosivu  

Lue lisää: kysymyksiä ja vastauksia uusista bussilinjoista 

Lue lisää: metron uuden osuuden verkkosivu