Vi förnyar busslinjerna i Stor-Esboviken och Stor-Köklax 6.2

I framtiden kommer merparten av anslutningslinjerna i Stor-Esboviken att köra till Esbovikens nya bussterminal i stället för Mattby. Nya tvärgående busslinjer börjar trafikera mellan den nya metrosträckan och Köklax järnvägsstation. Tack vare ändringarna i linjenätet kommer allt fler busslinjer i västra Esbo att betjäna stomlinjenätet för spårtrafiken, vilket bidrar till att kollektivtrafiken i området blir tätare.

Busslinjerna i Stor-Esboviken och Stor-Köklax förnyas måndagen den 6 februari. Rutterna för linjerna 124, 125, 145, 147, 158, 159, 165, 166, 167, 242 och 542 ändras. I framtiden kommer merparten av busslinjerna att köra till Esbovikens nya bussterminal i stället för Mattby. Bussresan till metron kommer att bli kortare för många invånare i Stor-Esboviken.

Stomlinje 510 börjar köra en längre rutt mellan Stensvik och Hertonäs. Linjen erbjuder en direkt förbindelse från Esboviken till Mejlans, Böle och Vallgård.

Nya busslinjer börjar köra till Kampen från Bastvik, Olars och deras närområden var 20:e minut under rusningstider på vardagar. Dessa nya rusningslinjer är 121, 121A, 164 och 164K. Syftet med de nya linjerna är att minska metrons belastning och erbjuda direkta förbindelser till Helsingfors.

Linjerna 124K, 125K, 143, 143A, 146, 146A, 147A, 158K, 164A, 164VA och 166K läggs ner. De direkta bussförbindelser som under rusningstider kör till Kampen från Esboviken, Stensvik och Sökö läggs ner på grund av att metron erbjuder direkta förbindelser till Helsingfors. Dessa direkta busslinjer börjar trafikera i områden norr om Västerleden där avståndet till metron är längre.

Linje 157 till Tillisbacken läggs ner på grund av att andra bussförbindelser och metron ersätter linjens tjänster. Linjen ersätts av linjerna 124, 158 och 542 som erbjuder förbindelser till metron i Esboviken samt linje 159 som börjar köra via Mårtensbrovägen i stället för Västerleden.

Nya tvärgående busslinjer börjar köra från Esbovikens och Stensviks metrostationer till Köklax järnvägsstation. Nya linjer 162 och 165 skapar förbindelser mellan metron och Köklax järnvägsstation. En ny linje, 163, kompletterar förbindelser från Bastvik till Esboviken.

Inga större ändringar sker i nattrafiken. Det finns fortfarande direkta busslinjer som går mellan västra Esbo och Helsingfors utanför metrons trafikeringstider.

Tidtabellerna och rutterna för de nya busslinjerna hittar du i Reseplaneraren, om du söker tidtabeller med datumet 6.2 eller senare. Vår infotidning om ändringarna i busslinjerna kommer att delas ut till alla hushåll i Stor-Esboviken och Stor-Köklax i skiftet av januari–februari.

Arbetet för att byta ut hållplatsnummer och hållplatstidtabeller på hållplatserna i västra Esbo är redan i gång. Vi påbörjade arbetet i god tid, eftersom det finns ungefär 400 hållplatser som behöver förberedas.

Anslutningslinjerna och metron bildar en nätverksliknande kollektivtrafik

Vårt mål med förnyandet är att anpassa busslinjerna i västra Esbo till den nya metrosträckan mellan Mattby och Stensvik.

”Vi har som syfte att skapa ett tydligt busslinjenät som erbjuder en smidig och snabb matartrafik till spårtrafiken”, säger Johanna Wallin, direktör för resultatområdet Trafik.

”Den nya metrosträckan tillsammans med de nya anslutningslinjerna stödjer vårt mål att bilda ett nätverksliknande kollektivtrafiksystemet i Helsingforsregionen. För närvarande består stomlinjenätet för spårtrafiken av metron och närtågen. Spårtrafiken kompletteras av busslinjer som trafikerar metrostationerna. Tack vare ändringarna i linjenätet kommer allt fler busslinjer i västra Esbo att betjäna
stomlinjenätet för spårtrafiken.”

De nya busslinjerna och den nya metrosträckan bidrar till att förbindelserna mellan regioncentra i Esbo blir tätare.

Det blir ytterligare ändringar i busslinjerna i västra Esbo i augusti 2023, då nya stomlinjer 520, Mattby–Mårtensdal, och 530, Mattby–Myrbacka, börjar trafikera. Dessutom ändras rutterna för de busslinjer som kompletterar de nya stomlinjerna. Vi meddelar om dessa ändringar vid en senare tidpunkt.

Linjerna planerats i samarbete med invånare

Vi har planerat de nya linjerna i nära samverkan med invånare i västra Esbo. Hösten 2020 ordnade vi tre invånarworkshop och genomförde en reseenkät för att kartlägga invånarnas önskemål och behov.

Huvudkanalen för samspelet var en blogg som upprätthölls av våra kollektivtrafikplanerare. Bloggen lästes nästan 60 000 gånger. På bloggsidan hade invånarna möjlighet att kommentera planen och diskutera med HRT:s kollektivtrafikplanerare, som gjorde ändringar i planen på basis av önskemål från invånarna.

Vi tackar alla som deltagit i planeringen. Samarbetet är emellertid ännu inte slutfört utan vi följer noggrant hur de nya anslutningslinjerna betjänar invånare. Vi tar gärna emot respons och anpassar trafiken enligt våra resurser.

Läs mer om de nya busslinjerna


Läs mer om den nya metrosträckan