HSL:n hallituksen päätöksiä 23.1.2024

HSL:n hallitus kokoontui 23. tammikuuta 2024 ja teki päätökset seuraavista asioista.

Liikennöintisuunnitelman hyväksyminen vuosille 2024-2025

Hallitus päätti hyväksyä liikennöintisuunnitelman 2024-2025 ohjeellisesti noudatettavaksi. HSL:n tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen käyttöä , jonka vuoksi liikennöintikauden aikana juna-, raitiovaunu- ja bussiliikenteeseen lisätään vuorotarjontaa. Kesällä liikennöintiin vaikuttavat tuntuvasti rata- ja katutyöt eri puolilla HSL-aluetta, joista merkittävimpiä ovat Mellunmäen metrohaaran remontti, Rautatientorin metroaseman peruskorjaus, Espoon kaupunkiradan rakentaminen, vaihderemontti Tikkurilan pohjoispuolella sekä Mannerheimintien katutöiden jatkuminen.

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella

Linkki kokousasiaan

Bussiliikenteen ympäristöbonus Y14 tarjouskilpailun ratkaisu

Hallitus päätti maksaa ympäristöbonuksena päästöjä alentavasta biodieselin käytöstä hyväksyttyjen tarjousten mukaisesti yhteensä 1 383 713 euroa (+alv). Summa jakautuu liikennöitsijöiden kesken seuraavasti: Oy Pohjolan Liikenne Ab: 526 650 euroa (+alv), Nobina Oy: 533 798 euroa (+alv) ja Koiviston Auto Helsinki Oy: 323 265 euroa (+alv).      
  
Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella

Linkki kokousasiaan

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 59/2023 ratkaisu

Hallitus päätti liikennöitsijöiden valinnasta ratkaistavana olleen tarjouskilpailun kohteisiin. Vertailun perusteena oli tarjousten kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouskilpailun voittaneet liikennöitsijät kohteittain ovat: a) Kohde 292, Koiviston Auto Helsinki Oy, b) Kohde 293, Koiviston Auto Helsinki Oy, c) Kohde 294, Koiviston Auto Helsinki Oy, d) kohde 295, Oy Pohjolan Liikenne Ab

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella

Linkki kokousasiaan

Junaa korvaavaan liikenteen hankinta

Hallitus päätti liikennöitsijöiden valinnasta ratkaistavana olleen tarjouskilpailun kohteisiin. Junaliikennettä korvaavaa bussiliikennettä tarvitaan Espoon kaupunkiratahankkeen ratatöiden aiheuttamien junaliikenteen katkojen ajaksi touko-kesäkuussa ja elo-syyskuussa 2024.

Tarjouskilpailun voittaneet liikennöitsijät kohteittain ovat: a) Kohde A, Koiviston Auto Helsinki Oy, b) Kohde D, Koiviston Auto Helsinki Oy, c) Kohde E, Nobina Oy, d) Kohde G, Koiviston Auto Helsinki Oy, e) Kohde H, Nobina Oy, f) hallitus valtuutti toimitusjohtajan päättämään kohteiden B, C, F ja I liikennöitsijöistä, koska kohteisiin ei tullut yhtään tarjousta

Linkki kokousasiaan