HRT:s styrelsebeslut 23.1.2024

HRT:s styrelses sammanträde skedde den 23 januari 2024. Styrelsen fattade beslut i följande ärenden.

Godkännande av trafikeringsplanen för 2024–2025

Styrelsen beslöt att trafikeringsplanen för 2024–2025 ska godkännas och följas på ett riktgivande sätt. HRT har som mål att öka användningen av kollektivtrafiken, vilket är varför turutbudet i tåg-, spårvagns- och busstrafiken kommer att utökas under trafikeringsperioden. Omfattande spår- och gatuarbeten orsakar flera tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken i HRT-området under sommaren 2024. I dessa arbeten ingår bland annat arbeten på metrosträckan till Mellungsbacka, grundrenoveringen av Järnvägstorgets metrostation, byggandet av Esbo stadsbana, växelarbeten i Dickursby och Mannerheimvägens renovering.

Om ärendet har informerats med ett separat meddelande.

Länk till protokollet (på finska)

Beslut om anbudsförfarande Y14 gällande miljöbonus för busstrafiken

Styrelsen beslöt att betala ut sammanlagt 1 383 713 euro (+moms) i miljöbonus för användning av biodiesel som minskar utsläppen i enlighet med de accepterade anbuden. Beloppet delas ut till bussoperatörer enligt följande: Oy Pohjolan Liikenne Ab: 526 650 euro (+moms), Nobina Oy: 533 798 euro (+moms) och Koiviston Auto Helsinki Oy: 323 265 euro (+moms).      
  
Om ärendet har informerats med ett separat meddelande.

Länk till protokollet (på finska)

Beslut om anbudsförfarande för busstrafiken 59/2023

Styrelsen fattade beslut om valet av operatörer för de objekt som ingår i anbudsförfarandet för busstrafiken. Styrelsen beslöt att välja det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Anbudsförfarandets vinnare per objekt: a) Object 292, Koiviston Auto Helsinki Oy, b) Object 293, Koiviston Auto Helsinki Oy, c) Object 294, Koiviston Auto Helsinki Oy, d) Object 295, Oy Pohjolan Liikenne Ab

Om ärendet har informerats med ett separat meddelande.

Länk till protokollet (på finska)

Upphandling av ersättningstrafiken för tågtrafiken

Styrelsen fattade beslut om valet av operatörer för de objekt som ingår i anbudsförfarandet. Det är nödvändigt att sätta in ersättande bussar för tågtrafiken på kustbanan på grund av byggandet av stadsbanan i Esbo som kommer att orsaka avbrott i tågtrafiken i maj–juni och augusti–september 2024.

Anbudsförfarandets vinnare per objekt: a) Objekt A, Koiviston Auto Helsinki Oy, b) Objekt D, Koiviston Auto Helsinki Oy, c) Objekt E, Nobina Oy, d) Objekt G, Koiviston Auto Helsinki Oy, e) Objekt H, Nobina Oy, f) styrelsen befullmäktigade verkställande direktören att fatta beslut om operatörer för objekten B, C, F och I på grund av att inga anbud lämnats in för dem.

Länk till protokollet (på finska)