Vuotemme 2023

Jatkoimme vuonna 2023 matkaamme pois koronapandemian varjosta. Tilaamassamme liikenteessä kulki enemmän asiakkaita kuin vuonna 2022. Myös lipputulot kasvoivat edellisestä vuodesta.

Olimme kuitenkin yhä jäljessä koronaa edeltävästä ajasta. Helsingin seudulla tehtiin reilut 344 miljoonaa joukkoliikennematkaa vuonna 2023. Se oli lähes 53 miljoonaa matkaa vähemmän kuin vuonna 2019.

Matkustajat olivat tyytyväisiä joukkoliikenteen palveluihin, sillä 86 prosenttia vuoden 2023 asiakastyytyväisyyskyselymme vastaajista antoi niille kiitettävän arvosanan. Myös NPS-luku, joka kertoo asiakkaittemme halusta suositella palveluitamme, nousi vuoden mittaan.

 

Pikaraitiotie 15 aloitti, asiakkaat kiittivät

Helsingin seudun joukkoliikenne täydentyi 21.10.2023 ensimmäisellä pikaraitiotiellä, kun linja 15 aloitti liikenteen Itäkeskuksen ja Keilaniemen välillä.

Asiakkaat saivat käyttöönsä päästöttömän liikennevälineen, joka vahvistaa Helsingin seudun joukkoliikenneverkostoa ja poikittaisen matkustamisen laatua. Pikaraitiotie korvasi runkobussilinjan 550, jonka kapasiteetti oli matkustajamäärien kasvaessa käynyt liian pieneksi

Matkustajat ovat olleet pikaraitiotiestä mielissään. Vuoden 2023 asiakastyytyväisyyskyselyssämme 90 prosenttia pikaraitiotien matkustajista antoi sille kiitettävän arvosanan. Uusi tulokas ampaisi saman tien liikennevälineiden välisen tyytyväisyysvertailun kärkeen.

Uusi lupauksemme: kaikki on mahdollista

Annoimme viime vuonna uuden brändilupauksen, joka kuuluu ”Kaikki on mahdollista”. Tuo on uusi tunnuslauseemme ja lupaus asenteestamme asiakkaille, toisillemme, kumppaneillemme ja omistajille.

 

Ratkomme yhteisiä asioita aina mahdollistaja-asenteella. Helsingin seudulla ja ihmisten elämässä tapahtuu paljon asioita, jotka eivät olisi mahdollisia ilman meitä.

Sähköbusseja, ympäristöbonuksia ja vastuullisuusohjelma

Jatkoimme työtämme kestävän kaupunkiliikenteen edistämiseksi. Sähköbussien määrän kasvoi ja niitä kulki Helsingin seudun liikenteessä vuoden 2023 lopulla kaiken kaikkiaan 428 kappaletta. Noin kolmannes tilaamastamme bussiliikenteestä kulki sähköllä.
.
Maksoimme bussiyhtiöille yhteensä 1,4 miljoona euroa ympäristöbonuksia päästöjä alentavan biodieselin käytöstä.

Ensimmäinen vastuullisuusohjelmamme valmistui ja julkaistiin kesäkuussa 2023. Tavoitteemme on olla kestävän liikkumisen johtava toimija, mahdollistaja ja kumppani.

 

Muutoksia liikenteessä

Vahvistimme vuonna 2023 joukkoliikenteen runkoverkkoa bussilinjoilla 520 ja 530, joiden liikenne alkoi 14.8. Linjaa 520 ajetaan Matinkylästä Martinlaaksoon ja 530 Matinkylästä Myyrmäkeen.

 

Uudet runkolinjat toivat muutoksia muille bussilinjoille etenkin Leppävaarassa ja Tapiolassa mutta myös laajemmin Espoossa.

 

Suur-Espoonlahden ja Suur-Kauklahden bussilinjat uudistuivat perusteellisesti 6.2.2023, kun Espoonlahden uusi bussiterminaali avautui. Entistä useampi läntisen Espoon bussilinja ankkuroitui muutosten myötä molemmista päistään raideliikenteen runkoverkkoon ja alueen joukkoliikenteestä tuli entistä verkostomaisempaa.

 

Vantaan Kivistössä tuli käyttöön uusi bussiterminaali 27.11.

 

Lue lisää joukkoliikenteen runkoverkosta

Henkilöstö koki työnsä mielekkääksi

Meitä HSL:läisiä oli vuoden 2023 lopussa 427 henkeä.
Henkilöstökyselyssä merkityksellisimmiksi asioiksi työssä koimme edellisvuoden tapaan mielekkäät työtehtävät. 

 

Selkiytimme vuoden 2023 aikana toimintamme suuntaa. Tavoittenamme on rakentaa vahva organisaatiokulttuuri ja johtamistapa, joka tukee tavoitteiden saavuttamista ja hyvää työntekijäkokemusta, mikä puolestaan tuottaa hyvää asiakaskokemusta.

 

 

Vuosi 2023 lukuina

Linkin takaa löydät tietoja muun muassa siitä, kuinka paljon tilaamassamme liikenteessä tehtiin matkoja ja kuinka tyytäväisiä asiakkaat olivat eri liikennevälineisiin.