Pyöräily

Pyörät on pistetty pyörimään

Pyörällä kulkeminen on yksi liikennemuoto muiden joukossa. Pyöräily sopii kaikille lapsesta seniori-ikäiseen. Lapset oppivat liikkumaan itsenäisesti kulkiessaan pyörällä kouluun ja harrastuksiin. Työntekijät saavat kuntoliikuntaa ja virkistystä polkiessaan työpaikalle tai liityntäpysäköintiin.

Helsingin seudulla on hyvät edellytykset pyöräliikenteelle. Pääkaupunkiseudulla on noin 3 000 kilometriä pyöräteitä ja koko Helsingin seudulla noin 12 000 pyörien liityntäpysäköintipaikkaa. Pääkaupunkiseudun kaupungit toteuttavat lähivuosina lisää laadukkaita pyöräteitä eli baanoja. Pyörille on tulossa 8 000 uutta liityntäpysäköintipaikkaa.

Pyöräilyn lisääntyminen hyödyttää kaikkia, niin pyöräilijöitä, joukkoliikenteen käyttäjiä, autoilijoita kuin kävelijöitäkin. Pyöräilyn lisääntyessä ruuhkat vähenevät, kansanterveys paranee, päästöt vähenevät ja ilmanlaatu paranee ja kaupunkiympäristö tulee viihtyisämmäksi.

Pyöräily on liikennemuoto, joka tulee huomioida asumisen, maankäytön ja liikenteen suunnittelussa, kaavoituksessa, liikennepolitiikassa, lainsäädännössä ja muussa liikennettä koskevassa päätöksenteossa. Helsingin kaupungin selvityksen mukaan yhden euron investointi pyöräteihin tuottaa lähes kahdeksan euron hyödyt terveysvaikutuksina ja aikasäästöinä. Vaikutus on moninkertainen muihin liikennehankkeisiin verrattuna.

Pyöräilyn edistämistoimenpiteitä

Pääkaupunkiseudun kunnat pyrkivät lisäämään pyöräilyn osuutta kaupunkiliikenteessä pyöräilyn olosuhteita eli pyöräteiden verkostoa, pyöräpysäköintiä ja ylläpitoa parantamalla. Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat sitoutuneet lisäämään pyöräilyn kulkutapaosuuden 15 prosenttiin - Helsinki ja Vantaa vuoteen 2020 ja Espoo vuoteen 2024 mennessä. Kaupungit ovat lähivuosien aikana toteuttamassa uusia laadukkaita pyöräteitä eli baanoja sekä lisäämässä ja parantamassa pyöräpysäköintiä.

HSL, Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat laatineet pyöräilyn markkinointistrategian, jonka tarkoituksena on kannustaa yhä useampaa seudulla liikkujaa pyöräilemään.  Strategian tavoitteena on kaupunkilaisten asenteiden muuttaminen pyöräilymyönteisemmäksi ja laajemminkin eri liikkujien ymmärryksen lisääminen toisiaan kohtaan. Markkinoinnin kautta pyritään normalisoimaan pyöräily: se on yksi liikennemuoto muiden joukossa. Vuoden 2016 teema oli ”Pyörät on pistetty pyörimään”. Kampanjalla kerrottiin, mitä kaikkea kunnat ja HSL tekevät, jotta pyöräily olisi kätevä kulkutapa mahdollisimman monelle. Vuonna 2017 teemana on "Me ollaan pyöräiljöitä kaikki". Tavoitteena on kertoa, että pyöräily sopii kaikille.

Esitteet

Pistä pyörät pyörimään

Katso kampanjavideo

Lyhyt versio (30 sekuntia)

Pidempi versio (60 sekuntia)

Yhteinen seudullinen pyöräilyilme

Strategian lisäksi myös yhtenäisellä ilmeellä on tärkeä rooli seudullisessa pyöräilyviestinnässä. Pyöräliikenteen brändiväriksi on valittu keltainen. Se on myös kaupunkipyörien väri. Ilmeen elementteihin kuuluvat muun muassa pyöräikoni, värikuosi, pisteviiva, piktogrammikirjasto sekä kuvapankin toteutus. Pyöräilyilmeen elementit löytyvät HSL:n tyylioppaasta.

Pyöräpikto