Från flygplatsen till Helsingfors centrum med tåg på 30 minuter

Köp ABC-biljetten via appen eller i biljettautomaten

Köp biljett via appen

Köp enkel-, dygns- eller periodbiljett för zonerna ABC via HSL-appen. I appen hittar du också aktuella tidtabeller och rutter. Ladda ner appen från AppStorestaGooglePlaysta eller AppGallerysta.

Köp biljett i biljettautomaten

Du kan också köpa biljetten i biljettautomaten. På flygplatsen finns biljettautomaterna på plattformsområdet.

Hur tar jag mig från flygplatsen till centrum?

 

  • Mellan Helsingfors centrum och Helsingfors-Vanda flygplats går I- och P-tågen.
  • Tågen går med 10 minuters mellanrum på vardagar och lördagar och  med 15 minuters mellanrum på söndagar. Vissa tider kan turtätheten vara 30 minuter.
  • Restiden med I-tåget är ca 27 minuter. (Helsingfors-Dickursby-Flygplatsen-Myrbacka-Helsingfors) 
  • Restiden med P-tåget är ca 32 minuter. (Helsingfors-Myrbacka-Flygplatsen-Dickursby-Helsingfors) 
  • Se närmare rutter och tidtabeller i Reseplaneraren.fi

 

Var ligger tågstationen på flygplatsen?

Tågstationen ligger under terminalen och till stationen tar du dig med hiss eller rulltrappa.

Vilken biljett behöver jag?

HRT-området delas in i fyra zoner som är namngivna med bokstäverna A, B, C och D med början från Helsingfors centrum.

Flygplatsen ligger i zon C och Helsingfors centralstation i zon A. För resan mellan flygplatsen och Helsingfors centrum behöver du alltså en ABC-biljett.

Kontrollera innan du köper din biljett vilka zoner du passerar och välj din biljett så att den gäller i alla dessa zoner. 

.