Dygnsbiljetter

Dygnsbiljett som laddas på ett engångskort är behändig när du gör flera resor under en eller flera dagar. När du köper biljetten kan du välja en giltighetstid på 1-7 dygn. Du kan köpa kortet på förhand. Biljettens giltighetstid (24h, 48h, 72h, 96h osv.) börjar när du visar biljetten för första gången för kortläsaren.

Dygnsbiljetter på engångskort finns för alla zoner, alltså som 1-zonsbiljetter, regionbiljetter och närregionsbiljetter. Det finns biljetter för vuxna och barn (7–16 år). Engångskortet kan användas av vem som helst som har kortet med sig.


Så här använder du engångskort

Visa upp ditt engångskort för kortläsaren som finns ombord på trafikmedlet eller på metrostationen. Eftersom giltighetsområdet laddas färdigt in på kortet redan vid köptillfället, behöver du inte trycka på knapparna på kortläsaren: det räcker att du visar upp ditt engångskort för kortläsaren. Kortläsaren reagerar på giltig biljett genom att ge en ljudsignal och visa grönt ljus.

Biljettens sista giltighetstid kan du se på skärmen på kortläsaren när du visar kortet för kortläsaren.


Dygnsbiljetter i automaterna och ombord på bussarna

Dygnsbiljetter till HRT-området kan köpas i automaterna: i enkelbiljettautomaterna kan du köpa 1-dygnsbiljetter för vuxna och barn för Helsingfors interna trafik samt för regiontrafiken inom Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. I flerbiljettautomaterna kan du köpa 1-7 dygnsbiljetter för vuxna och barn för hela HRT-området.

Bussförarna säljer 1-dygnsbiljetter för vuxna och barn för Helsingfors interna trafik samt för regiontrafiken inom Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Observera att du endast kan betala med kontant ombord, vänligen reservera småpengar. Ombord på bussen kan du inte betala med bank- eller kreditkort.

Biljetter som köps i enkelbiljettautomaterna och i trafikmedlen skrivs ut på papper och biljetterna börjar gälla från köptillfället. Biljetter som köps i HRT:s nya biljettautomater skrivs ut på ett engångskort och biljetterna börjar gälla när du visar kortet för första gången till kortläsaren.


Beställning av över 50 engångskort

Om du behöver över 50 engångskort på en gång, t.ex. för en klassresa, ska du beställa dem på förhand med den blankett som du kan klicka fram här nere på sidan. Blanketten kan användas även för att beställa Sveaborgsbiljetter och engånssbiljetter.

Beställningen är bindande. Beställda kort skickas med posten; till ordersumman tillkommer en expeditionsavgift på 10 euro.

Skanna blanketten och skicka den som bilaga till e-post på adress yritysmyynti@hsl.fi eller skicka blanketten till adressen HRT företagsförsäljning, PB 104, 00077 HRT.

Blanketten


Helsingforskortet 

Helsingforskortet ger dig gratis inträde till de flesta besöksmål och museer samt ett brett utbud av rabatter och förmåner.  I Helsingforskortet ingår ett obegränsat antal resor inom kollektivtrafiken så länge som kortet gäller. Helsingforskortet gäller i intern trafik i Helsingfors och Helsinki Card Region förutom i Helsingfors också i Esbo, Grankulla och Vanda. Helsingforskortet gäller även under nattaxan.

Helsinki Card banneri

Strömma Finland ansvarar för försäljningen av kortet. Läs mer

Tillbaka till toppen