Det sker flera förändringar i bussrutterna i västra Helsingfors och i stadskärnan 16.8

I samband med övergång till hösttrafik den 16 augusti sker det flera förändringar i bussrutterna i västra Helsingfors och i stadskärnan. De nya stomlinjerna 20, 30 och 40 startar. De tvärgående linjerna 56, 57 och 59 förstärks och den förnyade linjen 52 blir en tät tvärgående förbindelse mellan västra Helsingfors och Otnäs. Förbindelserna till och från det nya området Postparken förbättras.

Förändringarna baserar sig på utvecklingsplanen för de tvärgående linjerna i Helsingfors och för linjenätsplanen i Haga som blev klar våren 2019. Närmare information om planeringen och hur den framskred hittar du här . Vänligen observera att vissa förändringar inte genomförs på grund av den förändrade ekonomiska situationen

Nedan berättar vi om förändringarna per område. Du hittar de nya rutterna och tidtabellerna i Reseplaneraren redan i mitten av juli. Tidtabellerna finns tillgängliga i pdf-form på sidan tidtabeller i utskrivbar form .

Läs mer om stomnätet och stombussar (länk till nyheten läggs till senare)

Förändringar

Ofta ställda frågor