Rörelsehindrade

Om du bor i HRT-området och har en permanent skada eller långvarig sjukdom kan du få rabatt på din biljett.

Om du använder rullstol, behöver du inte alls ha en biljett i HRT-trafiken.

Om du har Rätt till ledsagare-stamkortet, behöver inte din ledsagare biljett om hon/han reser tillsammans med dig.

Rätt till ledsagare

Om du har bestående sjukdom eller skada som gör att du inte kan röra dig ensam i kollektivtrafiken, kan HRT bevilja dig rätten till ledsagare.