Rätt till ledsagare

Om du har permanent sjukdom eller skada p.g.a. vilken du inte kan röra dig ensam i kollektivtrafiken, kan du beviljas rätten till ledsagare.