3. blogi: Liikkumiskyselyn tuloksia osa 1/2

Kehä I:n bussilinjatarkastelun liikkumiskysely keräsi yhteensä 9 195 vastaajaa. Kysely oli auki 24.10–13.11.2022. Kiitos paljon kaikille vastaajille!

Käymme tässä blogipostauksessa läpi liikkumiskyselyn tuloksia yleisellä tasolla: kuinka tyytyväisiä Kehä I:n nykyisiin bussilinjoihin ollaan, missä päin kyselyyn vastanneet asuvat ja kuinka Kehä I:n joukkoliikennepalveluita tulisi ensisijaisesti kehittää.

Kyselyssä oli mukana myös kaksi kysymystä, joihin pystyi halutessaan jättämään vapaamuotoisia kommentteja. Saimme yli
2 000 avointa vastausta – suuri kiitos niistä! Avointen kysymysten vastauksia ja tuloksia käsittelemmme seuraavassa blogipostauksessa.