Stomlinje 550 trafikerar inte Landshövdingsvägen fr.o.m. mars 2021

Den gamla spårvägsbron på Landshövdingsvägen rivs ner. Arbetena startar i mars 2021. Samtidigt får stomlinje 550 en ny rutt. Hållplatserna Åggelby station, Grindbacka och Viksbacka på Landshövdingsvägen dras in.

Landshövdingsvägen är avstängd för trafik tills snabbspårvagnen kan börja trafiken. När arbetena är klara är gatan endast för snabbspårväg samt cykling och gång. Sträckan på Landshövdingsvägen blir ett grässpår. Därför kan busstrafiken inte återgå tillbaka till Landshövdingsvägen när arbetena är klara.

Mer information om arbetena finns på sidan för Spårjokern-projektet:

Spårjokern

De avvikande rutterna har man planerat så att kollektivtrafikförbindelserna fortfarande är smidiga och att trafiken fungerar. Tyvärr kan de avvikande rutterna innebära längre gångavstånd till vissa hållplatser eller att en direkt förbindelse blir med byte.

På stomlinje 550 kan man även resa med BC- och BCD-biljetter. Det vill säga att om resan med stomlinje 550 börjar i zon B och slutar i zon B, kan resan göras även i fortsättningen med BC- och BCD-biljetterna. Om man stiger på bussen vid en hållplats som ligger i zon A, behöver man en biljett som gäller även i zon A.

Karta över området vid Åggelby station och rutterna fr.o.m. 1.3.2021

På grund av arbeten vid östra sidan av Åggelby station kommer det att ske förändringar i gångrutterna. Rivningsarbeten av gångtunneln vid norra änden av Åggelby station startar i mars. Samtidigt går gång- och cykelrutterna undertågbanan dvs. via Åggelbyvägen under tre månader. Spårjokern meddelar senare om dessa arbeten.

Oulunkylän alueen kartta

Ersättande hållplatser:

  • Hållplatserna i Viksbacka: Linje 71: från hållplats Stenstältsgatan eller Rönninge köpcenter till hållplats Viksstranden där byte till linje 550 mot Östra centrum eller Westendsstationen. Också hållplatserna Landshövdingsvägen är i bruk på Viksvägen.
  • Hållplatserna i Grindbacka: Med linje 65 från hållplatserna Gärdobacka och Gästgränd till hållplats Himmelsberget där man kan byta till buss 550 mot Östra centrum eller Westendstationen.
  • Hållplatserna vid Åggelby station: de närmaste hållplatserna för stomlinje 550 är Borstmakasvägen som ligger ca 500 m från stationen. Linje 550 stannar även vid hållplatserna Kottvägen som betjänar Grindbacka.

Förstora bilden

Kartta poikkeusreitistä