Spårlinje 6 fortsätter till Eirastranden, linje 6T slutar och linje 7 till avvikande rutt 6.4. Till Västra terminalen med ersättande buss 7X 6.4 – 2.5

Det händer i spårvägstrafiken tisdagen den 6.4 när Docksgatans nya bana tas i bruk. Linje 6 fortsätter till Eirastranden, Sandvikens länk uteblir för linjen och linje 6T dras in. Spårarbeten görs vid Västra terminalen och linje 7 har fyra veckor lång undantagsrutt via Bulevarden till Sandviken. Västra terminalen betjänas av ersättande buss 7X t.o.m. 2.5. Tidtabeller för alla spårlinjer ändras.

Ruttförändring för linje 6
Linje 6T slutar
Linje 7 på undantagsrutt till Sandviken 6.4 - 2.5
Ersättande buss 7X
Alla spårvägslinjer får nya tidtabeller 6.4
Ändringar 3.5
Kartor

Ruttförändring för linje 6

Linje 6 fortsätter fr.o.m. tisdag 6.4 från Sandvikstorget längs Docksgatans nya bana till Eirastranden. Nya hållplatser är Dockskvären (H0830/H0831), Munkholmen (H0828/H0829) och Eirastranden (avgångshållplats H0827 och ankomsthållplats H0826). En ny vändslinga har byggts i korsningen av Eirastranden, Skeppsgatan och Ärtholmsstranden.

För linje 6 uteblir hållplatser längs Sandvikens länk Sandviksgatan (H0810), Kalevagatan (H0812), gamla ändhållplatsen Sandviken (H0811) och Repslagagaregatan (H0809).

Nya rutten och hållplatserna för linje 6 i Reseplaneraren:
Arabia – Eirastranden
Eirastranden – Arabia


Linje 6T slutar

Linje 6T till Västra terminalen slutar. Sista trafikeringsdagen är andra påskdagen 5.4. Utöver ovannämnda hållplatser längs Sandvikens länk uteblir hållplatserna Uppropskontoret (H0297/H0296), Västra terminalen 1 (H0236/H0235) och ändhållplatsen Västra terminalen 2 (H0237/H0238)

Under tiden 6.4 – 2.5 kommer man till Västra terminalen med ersättande buss 7X.
Fr.o.m. 3.5 kör linjerna 7 och 9 till Västra terminalen.
Även busslinje 22 från Drumsö via Gräsviken och Sandviken till Rödbergen erbjuder ersättande förbindelser (linje 22 i Reseplaneraren)


Linje 7 på undantagsrutt till Sandviken 6.4 – 2.5

Vid Västra terminalen görs arbeten med gator och skenor. De förbereder ibruktagning nya Atlantgatans bana och Atlantbron 3.5.

Linje 7 kör längs Bulevarden till Sandviken. Linjer använder tillfälligt hållplatserna Studenthuset, vid Bulevarden samt längs Sandvikens länk: Sandviksgatan (H0810), Kalevagatan (H0812), ändhållplatsen Sandviken (H0811) och Repslagaregatan (H0809).

Hållplatserna Simonsgatan (H0231/H0232), Kamptorget (H0825/H0824), Gräsviksvillorna (H0823/H0822), Västra länken (H0821/H0820), Utropskontoret (H0297/H0296), Västraterminalen 1 (H0236/H0235) och ändhållplatsen Västra terminalen 2 (H0237/H0238) uteblir tillfälligt för linje 7. Ersättande service ända till Uppropskontoret ger linje 9 (linje 9 i Reseplaneraren).

Undantagsrutten för linje 7 6.4 – 2.5 i Reseplaneraren:
Böle station – Sandviken
Sandviken – Böle station


Ersättande buss 7X 6.4 – 2.5

Som ersättande förbindelse till Västra terminalen under tiden 6.4 – 2.5 fungerar buss 7X (Sandviken – Gräsviken (M) – Utterhällen – Västra terminalen). Linjen har bytesförbindelse med linje 7 men också till metron och spårlinjer 8 och 9.

Hållplatserna för ersättande buss 7X mot Västra terminalen:
avgångshållplats Gräsviksstranden (H1157, förbindelse från spårlinje 7)
Östersjögatan (H0216)
Gräsviken (M) (plattform 1, H0214, förbindelse från metron och spårlinje 8)
Utterhällen (H1158, förbindelse från spårlinjer 8 och 9)
Godahoppsgatan (H1345)
Västra terminalen 2 (H1341), bussområdet
Västra terminalen 1 (H1159), stadsbusshållplatsen framför terminalen

Hållplatserna för ersättande buss 7X mot Sandviken:
avgångshållplats Västra terminalen 1 (H1159), stadsbusshållplatsen framför terminalen
Västra terminalen 2 (H1341), bussområdet
Godahoppsgatan (H1344)
Utterhällen (H1154, förbindelse till spårlinjer 8 och 9)
Gräsviken (M) (plattform 2, H0213, förbindelse till metron och spårlinje 8)
Östersjögatan (H0215)
Gräsviksstranden (H1157, förbindelse till spårlinje 7)

Rutten och hållplatserna för ersättande buss 7X i Reseplaneraren:
Sandviken – Gräsviken (M) – Västra terminalen
Västra terminalen – Gräsviken (M) – Sandviken

Man kan stiga på en ersättande buss också genom mittdörrar och en biljett som är i kraft behöver inte visas åt chauffören eller till kortläsaren.


Alla spårvägslinjer får nya tidtabeller 6.4

Tidtabeller på alla spårlinjer byts i samband med ändringarna. Nya rutter och tidtabeller finns i Reseplaneraren och i pdf-format på sidan tidtabeller i utskrivbar form.


Ändringar 3.5

Linje 9 fortsätter från Utterhällen längs Atlantgatan och nya Atlantbron till Västra terminalen på måndag 3.5. Linje 7 återgår till sin normala rutt och ersättande buss 7X slutar. Vi har redan informerat om dessa ändringar 23.2 och kommer ännu att ge ut ett noggrannare meddelande ett par veckor före ändringarna träder i kraft.


Kartor

Linje 6 Eirastranden – Arabia fr.o.m. 6.4:

Kartta linjan 6 uudesta reitistä ja poistuvista pysäkeistä

öppna en större karta

Undantagsrutt för linje 7 och ersättande buss 7X 6.4 – 2.5:

Kartta linjan 7 poikkeusreitistä ja korvaavasta bussista 7X

öppna en större karta