Linjerna 79 och 500 kör avvikande rutt i Hertonäs 8.6-15.7

Linjerna 79 och 500 kör avvikande rutt vid Hertonäs metrostation 8.6-15.7. Bussarna kör via bron på Planerargatan i stället av Borgbyggarvägen. Linje 500 kör också österut via Hertonäs station. Orsaken är grävningsarbeten vid korsningen av Borgbyggarvägen och Båtsviksgatan.

Linjerna 79 och 500 kör avvikande rutt vid Hertonäs metrostation mellan tisdag 8.6 och torsdag 15.7. Bussarna kör via andra sidan av stationen via bron på Planerargatan i stället av Borgbyggarvägen. Orsaken är grävningsarbeten vid korsningen av Borgbyggarvägen och Båtsviksgatan.

Linje 79

Linje 79 kör via bron på Planerargatan i båda riktningar i stället av Borgbyggarvägens cirkulationsplats. Linje 79 trafikerar varken Borgbyggarvägen eller hållplatsen Båtsviksporten (H4036) i riktning mot Hertonäs. Från Planerargatan återgår bussen till sin normala rutt längs Båtsviksgatan.

Avgångshållplatsen (plattform 10, H4049) vid Hertonäs station och andra hållplatser i området är i bruk som vanligt. Bussen kör runt Hertonäs metrostation när den anländer till ändhållplatsen.

Stomlinje 500

I riktning mot Östra centrum

Stombuss 500 kör också i riktning mot Östra centrum via Hertonäs metrostation. I stället av Borgbyggarvägen kör bussen från Österleden till metrostationen och stannar på plattform 8 framför ingång A på norra sidan av stationen (H4040). Bussarna till Degerö och Kasberget använder samma plattformsområde.

Från stationen kör bussen till sin normala rutt till Båtsviksgatan via bron på Planerargatan. Det sker inga andra förändringar i hållplatserna i riktning mot öster p.g.a undantaget.

I riktning mot Munkshöjden

Stombuss 500 kör i riktning mot Fiskehamnen och Munkshöjden från Båtsviksgatan till bron på Planerargatan. Bussen kör förbi Hertonäs station via Österledens ramp. Det sker inga förändringar i hållplatserna i riktning mot väster p.g.a undantaget. Bussen stannar på plattform 16 (H4006) på västra sidan av stationen som vanligt.


De avvikande rutterna på kartan

På nedanstående kartorna har ruttavsnitt som inte körs markerats med röd streckad linje. De hållplatser på Borgbyggarvägen som inte trafikeras är markerade med ett rött kryss.

Linje 79

Poikkeusreitti Herttoniemessä tekstin mukaisesti

Stomlinje 500

Linjan 79 poikkeusreitti Herttoniemessä tekstin mukaisesti