UPPDATERAD: Förändringar i gångrutterna till terminalen på Fållgränden i Hagalund på vardagar p.g.a. arbeten pågår till 23.6

Fållgränden från Östanvindsgränden till Hagalunds metrostation och bussterminal är avstängd på vardagar kl. 8-18 mellan 14.6-23.6. På Fållgränden ligger metrostationens ingångar G och H samt en direkt förbindelse mellan gatunivån och plattformarna 10-11 i bussterminalen. Andra ingångar till metron och bussterminalen är i bruk under arbeten.

Uppdatering 22.6: Fållgränden är öppen som vanligt fr.o.m. 24.6

Fållgränden från Östanvindsgränden till Hagalunds metrostation och bussterminal är avstängd på vardagar kl. 8-18 fr.o.m. 14.6. På Fållgränden ligger metrostationens ingångar G och H. Förändringarna beräknas gälla fram till slutet av juni. På Fållgrändens lägre plan finns även en direkt förbindelse mellan gatunivån och plattformarna 10-11 i bussterminalen. Andra ingångar till metron och bussterminalen är i bruk under arbeten.

Detta på grund av arbeten. Gångrutten är i bruk som vanligt under veckosluten, på vardagshelger, på kvällar och nattetid. På rutten finns skyltar som ger anvisningar. Arbeten påverkar inte buss- och metrotrafiken och rutterna till bussterminalen om nätterna.

Ersättande gångförbindelser från Östanvindsgränden

Östanvindsgrändens övre plan

Det finns en tillgänglig gångförbindelse via Tuulikkibron. Rutten leder längs en korridor från Fållgränden i riktning mot Tapioplatsen dvs. till höger.

Tuulikkibron ligger vid köpcentret på andra sidan av byggområdet. På Tuulikkibron finns en dörr som leder till plattformarna 1-7 och 10-11 i bussterminalen och till metron.

Gångrutterna från terminalen till metron och till andra sidan av terminalen är i bruk som vanligt.

Ersättande gångförbindelse på Östanvindsgrändens lägre plan

Det finns en tillgänglig gångförbindelse i riktning mot Nordvägen/Sunnanvindsvägen. Rutten leder längs en korridor från Fållgränden i riktning mot Nordvägen dvs. till vänster.

Vid korsningen av Östanvindsgränden och Sunnanvindsvägen ska man korsa övergångsstället i riktning mot köpcentret och fortsätta till rampen mot köpcentret och cykelparkeringen (Havsvindstorget). Framför rampen finns en dörr som leder till plattformarna 10-11 i bussterminalen. Det finns också en hiss bredvid dörren.

Gångrutterna från terminalen till metron och till andra sidan av terminalen är i bruk som vanligt.

Ersättande gångförbindelser från Östanvindsgränden på kartan

På kartan ser du de ersättande gångförbindelserna från Östanvindsgränden till terminalen och metron under arbeten. De ersättande gångförbindelserna är markerade med en blå linje på kartan. Fållgränden är markerad med röda streckade linjer. De ersättande gångförbindelserna går runt byggområdena vid köpcentret.

Reitit kartalla tekstien mukaisesti

 

Ersättande gångförbindelse från metron och bussplattformarna 10-11 till Östanvindsgränden

Det enklaste sättet att ta sig till Östanvindsgränden är via väntrummet vid plattformarna 10-11 i bussterminalen. Använd hissen i väntrummet. Hissen ligger i närheten av toaletten och plattform 10 i terminalen.

Man kan ta hissen till cykelparkeringen på Havsvindstorget. Mittemot cykelparkeringen finns en ramp i riktning mot korsningen av Östanvindsgränden och Sunnanvindsvägen.

Gångförbindelserna från metron till bussterminalen och andra utgångar är i bruk som vanligt.

Kuvassa kulku Helmakujalle bussiterminaalin laitureilta 10-11 eli Helmakujan alemmalle tasolle. Kulku töiden ajan odotustilan toisesta päädystä hisseillä..

Gångförbindelsen till Fållgränden som är avstängd p.g.a. arbeten från plattformarna 10-11 i bussterminalen.