Ändringar i tidtabellen för U-linje 280 6.9. Granska tidtabellen före resan

Tidtabellen gör U-linje 280 ändras 6.9. På vardagar slutar tillsammans åtta avgångar och på veckosluten tre. Med tanke på eventuellt kommande ändringar lönar det sig att granska tidtabellen före resan i Reseplaneraren och Matkahuoltos tidtabellssökning.

En av trafikidkare på U-linje 280, Oy Pohjolan Liikenne Ab, ändrar sina tidtabeller på U-linje 280 måndag 6.9.

På vardagar slutar fem avgångar från Kampen och tre från Veikkola. Tillsammans tre avgångar dras in på veckosluten.

Ändringarna syns redan i Reseplaneraren och i pdf-format på sidan utskrivbara tidtabeller.

På grund av pandemisituationen ändras linjens tidtabell tätt och med kort varsel. Det lönar sig alltid att granska tidtabellen före resan i Reseplaneraren och Matkahuoltos tidtabellssökning (länken leder utanför denna nätplats).

Hållplatstidtabeller som beaktar också U-linjer och ovan nämnda ändringar installeras i Veikkola veckan som börjar 13.9. Men på grund av sannolika ändringar också i fortsättningen kan de tryckta hållplatstidtabellerna visa gammal information för U-linjens del. På skärmar stämmer uppgifterna bättre – bara vi får ändringarna till kännedom i tid.

U-linjer riktas utanför HRT-området och HRT har gjort ett linjespecifikt avtal om HRT-biljetternas giltighet inom HRT-området. Merparten av U-linjerna är marknadsbaserade där trafikidkaren beslutar om trafiken.