Förändringar i gångrutterna på Fållgränden i Hagalund på vardagar p.g.a. arbeten fr.o.m. 8.11

Fållgrändens övre plan som leder från Östanvindsgränden till Hagalunds metrostation och bussterminal är avstängt på vissa vardagar kl. 9–18 fr.o.m. måndag 8.11. Det beräknas att planet är avstängt en vardag varannan vecka. Detta beräknas pågå fram till februari 2022. Gångrutten på Fållgrändens lägre plan förblir öppen.

Uppdatering 4.3.2022:
Undantagsvis är också Fållgrändens nedre plan stängt måndagen den 7 mars. Från det övre planet finns en gångrutt till metron och bussarna via Sunnanvindsvägen.

Fållgrändens övre plan som leder från Östanvindsgränden till Hagalunds metrostation och bussterminal är avstängt på vissa vardagar kl. 9–18. Det beräknas att planet är avstängt en vardag varannan vecka. Detta börjar på måndag 8.11 och beräknas pågå fram till februari 2022. Denna sida kommer att uppdateras med mer detaljerad information när vi har mer information om hur arbetena fortgår.

Fållgrändens övre plan ligger på samma nivå som köpcentret Ainoas första våning. Gångrutten på Fållgrändens lägre plan förblir öppen. På Fållgränden ligger metrostationens ingångar G och H samt en direkt förbindelse mellan gatunivån och plattformarna 10–11 i bussterminalen.

Planet är avstängt på grund av arbeten. På rutten finns skyltar som ger anvisningar. På plats finns det också guider som ger råd till passagerarna. Arbetena påverkar inte buss- och metrotrafiken.

Fållgrändens övre plan är stängt enligt följande:

  • Måndagen den 7 mars kl. 9-20.

Undantagsvis är också Fållgrändens nedre plan stängt måndagen den 7 mars. Från det övre planet finns en gångrutt till metron och bussarna via Sunnanvindsvägen.

På Fållgrändens nedre plan finns en gångrutt som leder i riktning mot Nordvägen dvs. till vänster mot köpcentret AINOA.

Gå över övergångsställe vid korsningen av Östanvindsgränden och Sunnanvindsvägen och fortsätt till rampen i riktning mot köpcentrum och cykelparkeringen (Sjötullstorget). Framför rampen finns en dörr och hissförbindelse till plattformarna 10–11 i bussterminalen.

Från bussterminalen kan du ta dig till Östanvindsgränden via väntrummet vid plattformarna 10–11. Då ska du använda hissen istället för dörren till Fållgränden. Hissen finns bredvid toaletterna och plattform 10 i terminalen. Från hissen kan du fortsätta till cykelparkeringen vid Sjötullstorget. Mittemot cykelparkeringen finns en ramp mot korsningen av Östanvindsgränden och Sunnanvindsvägen.

Ersättande förbindelser

Från metron och bussterminalen

Från metron och bussterminalen kan du ta dig till Östanvindsgränden via dörrarna vid bussplattformarna 10–11.

Från Östanvindsgrändens övre plan

Från Östanvindsgrändens övre plan kan du ta dig till det lägre planet via trapporna under bostadshuset. Du kan använda bussterminalens hissar för att ta dig från köpcentrets första våning till det lägre planet.

Det finns en tillgänglig gångförbindelse till bussterminalen och metron via Tuulikkibron. Rutten går längs en korridor från Fållgränden i riktning mot Tapioplatsen dvs. till höger.

Tuulikkibron ligger vid köpcentret på andra sidan av byggområdet. På Tuulikkibron finns en dörr som leder till plattformarna 1–7 och 10–11 i bussterminalen och till metron.

Ersättande tillgängliga gångförbindelser på Östanvindsgrändens övre plan på kartan

De ersättande gångförbindelserna är markerade med en blå linje på kartan. Fållgränden är markerad med röda streckade linjer. Fållgrändens lägre plan är i bruk som vanligt.

Reitit kartalla tekstien mukaisesti

Gångförbindelsen till Fållgränden i bussterminalen under arbetena

Kuvassa kulku Helmakujalle bussiterminaalin laitureilta 10-11 eli Helmakujan alemmalle tasolle. Kulku pysyy käytössä normaalisti.

Gångförbindelsen till Fållgränden från plattformarna 10–11, dvs. till Fållgrändens lägre plan, förblir i normalt bruk.