Kollektivtrafikförbindelsen mellan Storåkern och Kurängen i Esbo öppnas 10.1.2022. Ändringar påverkar busslinjer även i Domsby, Esbo centrum och Köklax

En ny gata, Salsåkersvägen, som är avsedd för kollektivtrafik mellan Storåkern och Kurängen öppnas 10.1.2022. Den nya gatan förbättrar förbindelser bl.a. mellan Hagalund och Esbo centrum. Linje 118 flyttar till den nya gatan och med tätare turintervall blir linjen en stark tvärförbindelse i Esbo. Ändringarna påverkar busslinjer ända till Köklax, där Bassebyn får en önskad busslinje. Bekanta dig med ändringarna på hsl.fi/MellerstaEsbo2022

En ny gata, Salsåkersvägen, som är avsedd för kollektivtrafik mellan Storåkern och Kurängen öppnas måndagen den 10.1.2022. Nya gatan förbättrar förbindelser bl.a. mellan Hagalund och Esbo centrum. Linje 118 flyttar till den nya gatan och med tätare turintervall blir linjen en stark tvärförbindelse i Esbo. Ändringarna påverkar busslinjer ända till Köklax, där Bassebyn får en önskad busslinje.

Ruttförändringarna gäller linjer 118, 213, 213N och 224.
Nya linjer är 166K och 242.

Vi har samlat ett infopaket om ändringarna områdesvis samt kartor och länkar till tidtabeller (i pdf-format). 

Bekanta dig med ändringarna på hsl.fi/sv/MellerstaEsbo2022

Nya rutter och tidtabeller syns i Reseplaneraren veckan som börjar 13.12.