Spårvagnar 1, 2 och 8 på undantagsrutter i Tölö fr.o.m. 11.4. Ersättande buss 8X Busholmen-Operan

Arkadiagatan, Runebergsgatan och avsnittet från Operan till Busholmen blir utan spårvagnar på grund av gatuarbeten fr.o.m. 11.4. Linjer 1 och 2 kör rakt Mannerheimvägen. Linje 8 kör rutten Arabia – Operan – Trekanten. Ersättande buss 8X trafikerar mellan Operan och Busholmen. Arrangemangen är i kraft t.o.m. 13.6. Efter det börjar ett nytt arbetsskede.

Så kallade Åttans gatuarbeten fortsätter också i år. Arbetsområden i Tölö är Caloniusgatan och Runebergsgatan mellan Tölö torg och Rosavillagatan.

Linjer 1 och 2 i Tölö längs Mannerheimvägen
Linje 8 svänger från Operan till Trekanten
Ersättande buss 8X Operan-Busholmen
Andra ersättande förbindelser
Andra avvikelser i spårvägstrafiken fr.o.m. 11.4
Tidtabeller ändras 11.4
Avvikelser i spårvägstrafiken i sommar
Kartor

Linjer 1 och 2 i Tölö längs Mannerheimvägen

Linjer 1 och 2 kör rakt Mannerheimvägen i båda riktningar. Arkadiagatan och Runebergsgatan uteblir.

Följande hållplatser uteblir för linjer 1 och 2: Naturhistoriska museum (H0201/H0202), Hanken (H0203/H0204), Sampogatan (H0205/H0206), Apollogatan (0207/H0208) och Tölö torg (H0209/H0210).

I stället används hållplatser Nationalmuseum (H0103/H0104) och Hesperiaparken (H0105/H0106) på Mannerheimvägen.

Avvikande rutten och hållplatser för linje 1 i Reseplaneraren:
Eira – Mannerheimvägen – Operan – Sörnäs – Kottby
Kottby – Sörnäs – Operan – Mannerheimvägen – Eira

Avvikande rutten och hållplatser för linje 2 i Reseplaneraren:
Olympiaterminalen – Mannerheimvägen – Böle
Böle – Mannerheimvägen – Olympiaterminalen

Linje 8 svänger från Operan till Trekanten

Linje 8 svänger från Operan till Mannerheimvägen och vidare till centrum. Ändhållplatsen är Trekanten (H0709). Avsnittet från Operan till Busholmen uteblir.

Avvikande rutten och hållplatser för linje 8 i Reseplaneraren:
Trekanten – Mannerheimvägen – Operan – Sörnäs – Arabia
Arabia – Sörnäs – Operan – Mannerheimvägen – Trekanten

Ersättande buss 8X Operan-Busholmen

Ersättande bussen 8X kör under tiden 11.4 – 12.6 rutten Operan (Stadsträdgården) – Tölö – Gräsviken (M) – Busholmen.

Rutten och hållplatser för buss 8X i Reseplaneraren:
Stadsträdgården – Busholmen
Busholmen – Stadsträdgården

Hållplatser för den ersättande bussen i riktning från Operan till Busholmen:
Stadsträdgården (H2363), framför trädgården
Operan (H2185), busshållplats
Tölö torg (H1330), framför Runebergsgatan 42
Apollogatan (H1338), framför Runebergsgatan 30 (bussar mot Kampen flyttar till en tillfällig hållplats framför Runebergsgatan 28)
Arkadiagatan (H0222), spårvagnshållplats
Maria (H0218), spårvagnshållplats
Östersjögatan (H0216), spårvagnshållplats
Gräsviken (M) (H0214), spårvagnshållplats
Kabelfabriken (H0290), spårvagnshållplats
Crusellbron (H1352), tillfällig hållplats bredvid spårvagnshållplatsen
ändhållplats Utterhällen (H0294), avstigningshållplats för spårvagn

Hållplatser för den ersättande bussen i riktning från Busholmen till Operan:
Utterhällen (H0295), avgångshållplats för spårvagn
Crusellbron (H0293), spårvagshållplats
Kabelfabriken (H1349), tillfällig hållplats bredvid spårvagnshållplatsen
Gräsviken (M) (H0213), spårvagshållplats
Östersjögatan (H1336), tillfällig hållplats framför Östersjögatan 2
Maria (H1219), tillfällig hållplats bredvid spårvagnshållplatsen
Caloniusgatan (H1279), busshållplats framför Mechelingatan 13
Apollogatan (H1348), tillfällig hållplats framför Södra Hesperiagatan 26 (Obs. 8X kör alltså mot Operan via Södra Hesperiagatan)
Tölö torg (H1331), busshållplats framför Runebergsgatan 57 (läget kan ändras när arbetet framskrider)
Operan (H2062), busshållplats framför Operan på Helsingegatan
ändhållplats Stadsträdgården (H2363), framför trädgården

Man kan stiga på en ersättande buss också genom mittdörrar och en biljett som är i kraft behöver inte visas åt chauffören eller till kortläsaren.

Andra ersättande förbindelser

Förutom den ersättande bussen betjänas Tölö av ett flertal bussar.

Stomlinjer 20 och 30 kör Topeliusgatan och Runebergsgatan till Kampen (Fredriksgatan) och vidare till Eira.

Från stomlinjerna kan man i Kampen byta till spårvagnar 7 och 9 mot Järnvägsstationen. Linje 7 fortsätter via Alexandersgatan till Kronohagen.

Dessutom kan man vid Bulevarden byta från stomlinjerna till spårvagn 6.

Linjer 37, 41, 42 och 69 kör Topeliusgatan och Runebergsgatan till Kampens terminal. Från närtrafikterminalen avgår de från plattformar 41, 42, 43 och 45. Linjen kommer från Operan längs Runebergsgatan till Kampens terminal. I terminalen avgår den från plattform 46.

Från ersättande buss 8X kan man vid Operan byta till spårvagnar 1, 2, 4, 8 och 10 mot centrum. På grund av undantagsrutter är Mannerheimvägens spårvagnstrafik i år synnerligen livligt. Åt andra hållet kan man från 8X byta till metron i Gräsviken.

Till Böle kommer man från Tölö med buss 69.

Reseplaneraren hjälper med att hitta de bästa förbindelserna. Välj som resans tidpunkt 11.4 eller efter.

Andra avvikelser i spårvägstrafiken fr.o.m. 11.4

Linje 7 har avvikande rutt från Sörnäs metrostation via Idrottshuset och Aleksis Kivis gatan till Böle station. Backasgatan uteblir. Läs mera i ett skilt meddelande.

Linjer 3 och 9 återgår till egna rutter i Berghäll. De har varit på avvikande rutt via Sörnäs sedan 4.4. Läs mera i ett skilt meddelande.

Tidtabeller ändras 11.4

Tidtabeller för alla spårvägslinjer ändras måndag 11.4. Tidtabellerna finns i Reseplaneraren och i pdf-format även på sidan utskrivbara tidtabeller där tidtabellsperioderna är linjevis efter varandra.

Avvikelser i spårvägstrafiken i sommar

Undantagsarrangemangen fortsätter även efter 13.6., men ändras något. Läs mera i vårt meddelande som publicerades i februari: hsl.fi/sv/sparasommaren2022

Kartor 11.4 – 12.6

Kartta linjojen 1, 2 ja 8 poikkeusreiteistä 11.4.-12.6.

Öppna en större karta

Spårvägsnätet 11.4 -12.6 på sidan Ruttkartor

Projektet Åttans gatuarbeten

Det mångåriga projektet med ombyggade av gator i Tölö och Berghäll heter Åttans gatuarbeten (fi. Kasin katutyöt). I Tölö grundförbättras Caloniusgatan och delar av Runebergsgatan, i Berghäll delar av Helsingegatan och tvärgator. Länk till projektets nätplats (till stora delar på finska, länken leder utanför denna nätplats).

Avvikelser kommer alltså att drabba spårvagnsresenärerna även den här våren och sommaren. Arbeten är dock nödvändiga för att gator, skenor och till exempel rören under dem hålls i skick. Grundförbättring av gator förbättrar trafikmiljön. Och byggandet av nya spårvägar förbättrar förbindelser i framtiden.