En avgång på U-linje 280 tidigareläggs fr.o.m. 14.3

En avgång på U-linje 280 tidigareläggs från och med den 14 mars. Turen som avgår vardagar kl. 8.37 från Veikkola avgår i fortsättningen kl. 8.32. På grund av ändringarna lönar det sig att granska tidtabellen före resan i Reseplaneraren eller Matkahuoltos tidtabellssökning.

En avgång på U-linje 280 tidigareläggs från och med måndagen den 14 mars. Turen som avgår vardagar kl. 8.37 från Veikkola avgår i fortsättningen kl. 8.32 (den nya beräknade avgångstiden från Takkumäki är kl. 8.27).

Syftet med ändringen är att jämna tidsintervall mellan avgångarna på U-linjen.

Den nya tidtabellen hittar du redan i Reseplaneraren och också i PDF-format på sidan utskrivbara tidtabellerna.

Läs mer om U-linje 280: länk till meddelandet 11.2 (på finska)

På grund av pandemisituationen har linjens tidtabell ändrats tätt och med kort varsel. Det lönar sig att granska tidtabellen före resan i Reseplaneraren och Matkahuoltos tidtabellssökning (länken går utanför denna webbsida).

På grund av ändringarna visar de tryckta hållplatstidtabellerna gammal information för U-linjens del. På skärmar stämmer uppgifterna bättre – bara vi får ändringarna till kännedom i tid.

U-linjer riktas utanför HRT-området och HRT har gjort ett linjespecifikt avtal om HRT-biljetternas giltighet inom HRT-området. Merparten av U-linjerna är marknadsbaserade där trafikidkaren beslutar om trafiken. Läs mer om U-linjer