Förändringar i undantagsrutter för spårvagnslinjer 1, 2 och 7 fr.o.m. 13.6. Spårvagnslinje 8 slutar trafikera tillfälligt och rutten för ersättningsbuss 8X blir längre. Ersättningsbuss 2X börjar trafikera.

Måndagen den 13 juni ändras rutterna för spårvagnarna och ersättningsbussarna på grund av att gatuarbeten som började under våren 2022 har framskridit. Linje 1 börjar köra lång undantagsrutt via Hagnäs till Arabia. Linje 2 kör endast mellan Olympiaterminalen och Operan. Ersättningsbuss 2X börjar trafikera sträckan Posthuset – Operan – Böle. Linje 7 kör till Kottby via Backasgatan i stället för Böle. Linje 8 trafikeras inte alls. Rutten för ersättningsbuss 8X blir längre mellan Busholmen – Operan – Sörnäs – Böle. Arrangemangen gäller fram till den 14 augusti.

Måndagen den 13 juni ändras rutterna för spårvagnarna och ersättningsbussarna på grund av att gatuarbeten som började under våren 2022 har framskridit. Runebergsgatans och Caloniusgatans grundförbättring fortsätter i Tölö. Byggandet av spårvägsförbindelsen mellan Fiskehamnen och Böle fortsätter. Gatu- och banarbeten görs på Helsingegatan vid Sturegatan.

Arrangemangen gäller fram till den 14 augusti.

Linje 1 på undantagsrutt via Hagnäs till Arabia
Linje 2 kör endast mellan Olympiaterminalen och Operan
Ersättningsbuss 2X Posthuset – Operan – Böle
Linje 7 kör via Backasgatan till Kottby
Linje 8 trafikeras inte alls 13.6–14.8
Ersättningsbuss 8X Busholmen – Operan – Sörnäs – Böle
Ersättande förbindelser
Tölö
Tölö/Operan – Sörnäs
Arabia
Sörnäs/Backasgatan – Böle
Kottby
Kartan över rutterna för linjerna 1, 2, 2X, 7 och 8X mellan 13.6-14.8
Andra avvikelser i spårvagnstrafiken från och med 13.6
Hösttrafiken inleds 15.8
Tidtabellsändringar
Länkar till projektens nätplatser

Linje 1 på undantagsrutt via Hagnäs till Arabia 

Linje 1 påverkas av alla tre stora arbeten. Den sätts på lång undantagsrutt via Hagnäs till Arabia. Tölö, Helsingegatan, Backasgatan och Kottby uteblir.

Rutten för linje 1 är Eira – Järnvägsstationen – Hagnäs – Berghäll – Sörnäs – Arabia.

Sträckan Glaspalatset – Mannerheimvägen – Operan – Helsingegatan uteblir. Sträckan Arkadiagatan – Runebergsgatan uteblir på grund av gatuarbeten.

Undantagsrutten och hållplatserna för linje 1 i Reseplaneraren:
Eira – Hagnäs – Arabia
Arabia – Hagnäs – Eira

Linje 2 kör endast mellan Olympiaterminalen och Operan

Linje 2 påverkas av gatuarbeten i Tölö och byggandet av spårvägen i Böle.

Linje 2 kör rutten Olympiaterminalen – Mannerheimvägen – Operan.

Sträckan Operan – Mannerheimvägen – Nordenskiöldsgatan – Västra Böle – Östra Böle uteblir. Sträckan Arkadiagatan – Runebergsgatan uteblir på grund av gatuarbeten.

Undantagsrutten och hållplatserna för linje 2 i Reseplaneraren:
Olympiaterminalen – Operan
Operan – Olympiaterminalen

Ersättningsbuss 2X, som trafikerar sträckan Posthuset – Operan – Böle, ersätter linje 2 på Nordenskiöldsgatan och i Böle.

Ersättningsbuss 2X Posthuset – Operan – Böle

Ersättningsbuss 2X, som trafikerar sträckan Posthuset – Mannerheimvägen – Nordenskiöldsgatan – Västra Böle – Böle station – Östra Böle, ersätter linje 2 på Nordenskiöldsgatan och i Böle.

Rutten och hållplatserna för ersättningsbuss 2X i Reseplaneraren:
Posthuset – Operan – Böle
Böle – Operan – Posthuset

Den bästa hållplatsen att stiga på buss 2X i centrum är hållplatsen Glaspalatset på Mannerheimvägen framför Sokos (plattform 53, H1903). Från hållplatsen kör bussen direkt längs Mannerheimvägen till Nordenskiöldsvägen och vidare till Böle station via Västra Böle. En bra byteshållplats mot Böle är också Operan (H1999).

Vid Böle station anländer bussen till hållplatsen Bölebron H2100 (plattform 31), där den fortsätter till hållplatsen Banmästargatan (H2166) på Stinsgatan.

Bussen avgår mot centrum från hållplatsen H2166 på Stinsgatan och stannar på hållplatsen Konduktörsgränden (H2165) före Böle station. Det finns en hållplats på Bölebron vid Böle station i riktning mot centrum (plattform 36, H2101).

Det finns en lista över hållplatserna för ersättningsbussarna i slutet av detta meddelande

Linje 7 kör via Backasgatan till Kottby

Linjen påverkas av byggandet av spårvägen mellan Fiskehamnen och Böle.

Linje 7 kör via Backasgatan till Kottby.

Linjen kör inte till Böle. Också undantagsrutten Helsingegatan – Västra Brahegatan – Aleksis Kivis gata – Traversgränden – Jämsägatan som linjen har använt sedan 11.4 uteblir.

Undantagsrutten och hållplatserna för linje 7 mellan 13.6–14.8 i Reseplaneraren:
Västra terminal – Sörnäs – Kottby
Kottby – Sörnäs – Västra terminal

Till Böle kan man ta sig med ersättningsbuss 8X från Sörnäs och Backasgatan.
Rutten för både linje 7 och ersättningsbuss 8X har ändrats.

Linje 8 trafikeras inte alls 13.6-14.8

Linje 8 kan inte trafikeras på grund av gatuarbeten i Tölö och på Helsingegatan.

Buss 8X ersätter linje 8 på sträckan mellan Busholmen och Sörnäs.
Utöver linje 6 kör även linje 1 till Arabia.

Ersättningsbuss 8X Busholmen – Operan – Sörnäs – Böle

Spårvagnslinjerna 7 och 8 ersätts av buss 8X som 13.6–14.8 kör rutten Busholmen – Tölö – Operan – Helsingegatan – Sörnäs – Backasgatan – Böle.

Rutten och hållplatserna för buss 8X i Reseplaneraren:
Busholmen – Operan – Sörnäs – Böle
Böle – Sörnäs – Operan – Busholmen

I Östra Böle kör buss 8X länken Stinsgatan – Bangårdsvägen – Järnvägsmannagatan – Banmästargatan medsols (i annan riktning än spårvagnarna). Avgångshållplatsen H2358 ligger vid stationen på andra sidan av Bangårdsvägen, under Semaforbron.

Den tillfälliga ändhållplatsen Stadsträdgården (H2363) för linje 8 X i riktning mot Busholmen uteblir på grund av trafiksäkerhet. Det finns en byggarbetsplats vid hållplatsen och trafikförhållandena är utmanande.

Det finns en lista över hållplatserna för ersättningsbussarna i slutet av detta meddelande.

Rutten för ersättningsbuss 8X (och linje 7) har ändrats.

Ersättande förbindelser

Tölö

Utöver ersättningsbuss 8X finns det flera bussar som trafikerar Tölös område.

Stomlinjerna 20 och 30 kör via Topeliusgatan och Runebergsgatan till Kampen (Fredriksgatan) och vidare till Eira.

Från stomlinjerna kan man byta till spårvagn 7 eller 9 i Kampen mot Järnvägsstationen. Linje 7 fortsätter till Kronohagen via Alexandersgatan.

Man kan även byta från stomlinjerna till spårvagn 6 vid Bulevarden.

Linjerna 37, 41, 42 och 69 kör längs Topeliusgatan och Runebergsgatan till Kampens terminal. Linjerna avgår från plattformarna 41, 42, 43 och 45 i Kampens bussterminal. Linje 70 kör till Kampens bussterminal från Operan längs Runebergsgatan. Bussen avgår från plattform 46 i terminalen.

Vid Operan kan man byta från ersättningsbuss 8X till spårvagn 2, 4 och 10 mot centrum. I motsatt riktning kan man byta till metron i Gräsviken.

Till Böle kan åka från Tölö med buss 69 och från Mannerheimvägen med ersättningsbuss 2X.

Tölö/Operan – Sörnäs

Man kan åka från Operan mot Sturegatan med ersättningsbuss 8X och buss 70. Buss 502 kör från Tölö sporthall till Berghäll.

Arabia

Spårvagnslinje 6 kör till Arabia. Man kan även ta sig till Arabia med linje 1 mellan 13.6–14.8.

Sörnäs/Backasgatan – Böle

Med ersättningsbuss 8X

Kottby

Med spårvagnslinje 7 som kör undantagsrutt till Kottby.

I Reseplaneraren hittar du de bästa ersättande förbindelserna. Välj 13.6 (eller efter) som avgångsdag.

Kartan över rutterna för linjerna 1, 2, 2X, 7 och 8X mellan 13.6-14.8

Kartta linjojen 1, 2, 2X, 7 ja 8X reiteistä 13.6.-14.8.2022

Öppna en större karta

Spårvagnslinjenätet 13.6 - 14.8

Andra avvikelser i spårvagnstrafiken från och med 13.6

Linje 4 kör till Lillhoplax i stället för Munksnäs 13.–19.6. Ersättningsbuss 4X kör rutten Posthuset – Tölö tull – Munksnäs. Läs mer i vårt separata meddelande.

Dessutom sker det kortvariga avvikelser i sommar på grund av olika byggnadsplatser. Vi informerar om avvikelserna ungefär en vecka i förväg.

Hösttrafiken inleds 15.8

Spårvagnslinjerna återgår till sina ordinarie rutter och ersättningsbussarna 2X och 8X slutar trafikera 15.8. Det meddelats senare separat om de förändringar och eventuella avvikelser som sker i samband med hösttrafiken.

Tidtabellsändringar

Tidtabellerna för alla spårvagnslinjer ändras 13.6, i samband med sommartrafiken 20.6 och då sommartrafiken inleds 15.8. Spårvagnslinje 5 får nya tidtabeller enligt färjornas avgångs- och ankomsttider.

Tidtabellen för ersättningsbuss 8X ändras 13.6 och 20.6. Tidtabellen för ersättningsbuss 2X ändras 20.6.

De nya tidtabellerna finns på sidan Tidtabellerna och kartorna i utskrivbar form (på sidan hittar du vintertidtabeller som gäller fram till 19.6 och sommartidtabeller för perioden 20.6–14.8). I Reseplaneraren hittar du tidtabellerna ungefär en vecka innan de träder i kraft.

Avvikelser kommer alltså att drabba spårvagnsresenärerna även under inkommande sommaren. Arbeten är dock nödvändiga för att gator, skenor och till exempel rören under dem hålls i skick. Grundförbättring av gator förbättrar trafikmiljön. Och byggandet av nya spårvägar förbättrar förbindelser i framtiden.

Länkar till projektens nätplatser

Åttans gatuarbeten (Kasin katutyöt Runebergsgatan och Caloniusgatan, till stora delar på finska)
Spårvägsprojektet Fiskehamnen–Böle
Länkarna leder utanför den här nätplatsen.

Lista över hållplatserna för ersättningsbussarna

Ersättningsbuss 2X Posthuset – Operan – Böle

Hållplatserna för ersättningsbuss 2X från centrum mot Böle:
Posthuset (plattform 55, H2038) på Postgatan
Glaspalatset (plattform 53, H1903) på Mannerheimvägen
Nationalmuseum (H1907) på Mannerheimvägen
Hesperiaparken (H1911), den senare av två hållplatser i körriktningen, på Mannerheimvägen
Operan (H1999), hållplatsen för fjärrtrafik på Mannerheimvägen
Tölö sporthall (H1913), den första av två hållplatser i körriktningen, på Mannerheimvägen
Ishallen (H2069) på Nordenskiöldsgatan
Aurora sjukhus (H2073) på Nordenskiöldsgatan
Djurgården (H2109) på Lokvägen
Löneboställsporten (H0603), spårvagnshållplats på Böletået
Magistratstorget (H0605), spårvagnshållplats på Böletået
Kyllikkiporten (H0607), spårvagnshållplats på Böletået
Estersporten (H2170) på Bölegatan
Böle station (plattform 31, H2100) på Bölebron
Banmästargatan (H2166) på Stinsgatan

Hållplatserna för ersättningsbuss 2X från Böle i riktning mot centrum:
Banmästargatan (H2166) på Stinsgatan
Konduktörsgränden (H2165) på Stinsgatan
Böle station (plattform 36, H2101) på Bölebron
Estersporten (H0610) på Bölegatan
Kyllikkiporten (H0608), spårvagnshållplats på Böletået
Magistratstorget (H0606), spårvagnshållplats på Böletået
Löneboställsporten (H0604), spårvagnshållplats på Böletået
Djurgården (H2074) på Nordenskiöldsgatan
Aurora sjukhus (H2072) på Nordenskiöldsgatan
Ishallen (H2070) på Nordenskiöldsgatan
Tölö sporthall (H1914) på Mannerheimvägen
Hesperiaparken (H1908) på Mannerheimvägen
Nationalmuseum (H1906) på Mannerheimvägen
Posthuset (plattform 55, H2038) på Postgatan

Ersättningsbuss 8X Busholmen – Tölö – Operan – Sörnäs – Böle

Hållplatserna för ersättningsbuss 8X från Busholmen mot Böle:
Utterhällen (H0295), avgångshållplats för spårvagnar
Crusellbron (H0293), spårvagnshållplats
Kabelfabriken (H1349), tillfällig hållplats invid spårvagnshållplatsen
Gräsviken (M) (H0213), spårvagnshållplats
Östersjögatan (H1336), tillfällig hållplats vid Östersjögatan 2
Maria (H1219), tillfällig hållplats invid spårvagnshållplatsen
Caloniusgatan (H1279), busshållplats framför Mechelingatan 13
Apollogatan (H1348), tillfällig hållplats framför Södra Hesperiagatan 26 (Obs! 8X kör alltså mot Operan via Södra Hesperiagatan)
Tölö torg (H1331), busshållplats framför Runebergsgatan 57 (läget kan ändras i takt med att arbeten framskrider)
Operan (H2062), busshållplats framför Operan på Helsingegatan
Borgbacken (södra) (H2354), tillfällig hållplats framför Helsingegatan 42
Idrottshuset (H2356), tillfällig hållplats framför Helsingegatan 28
Helsingegatan (H2150), framför Helsingegatan 20
Sörnäs (M) (H2409), plattform 15, framför Tavastvägen 15, den första av två hållplatser i körriktningen
Vallgårds bibliotek (H2417), framför Backasgatan 13, den senare av två hållplatser
Hattulavägen (H2421), på Backasgatan, den mittersta av tre hållplatser
Backasbrinken (H2425), på Backasgatan, den första av två hållplatser i körriktningen
Jämsägatan (H0661), spårvagnshållplats på Gumtäktsvägen
Konduktörsgränden (H2165), busshållplats på Stinsgatan
Böle station (H2358), ändhållplats på Bangårdsvägen mot norr under Semaforbron

Hållplatserna för ersättningsbuss 8X från Böle i riktning mot Busholmen:
Böle station (H2358), tillfällig avgångshållplats på Bangårdsvägen mot norr under Semaforbron
Mässcentrum (H2342), tillfällig hållplats framför Järnvägsmannagatan 8
Stinsgatan (H0662), spårvagns- och busshållplats på Banmästargatan
Jämsägatan (H2172), busshållplats framför Gumtäktsvägen 3
Backasbrinken (H2426), framför Backasgatan 58
Hattulavägen (H2420), framför Backasgatan 38
Vallgårds bibliotek (H2416), vid Backasgatan 6
Åstorget (H2151), tillfällig hållplats framför Helsingegatan 1, vid Vasaskvären. Den närmaste hållplatsen till Sörnäs metrostation.
Helsingegatan (H2149), tillfällig hållplats framför Helsingegatan 23
Idrottshuset (H2359), tillfällig hållplats framför Helsingegatan 25
Borgbacken (södra) (H2357), tillfällig hållplats på Helsingegatan
[den tillfälliga hållplatsen Stadsträdgården uteblir 13.6 på grund av utmanande trafikförhållanden]
Operan (H2185), busshållplats
Tölö torg (H1330), framför Runebergsgatan 42
Apollogatan (H1338), framför Runebergsgatan 30 (bussarna i riktning mot Kampen börjar trafikera en tillfällig hållplats framför Runebergsgatan 28)
Arkadiagatan (H0222), spårvagnshållplats
Maria (H0218), spårvagnshållplats
Östersjögatan (H0216), spårvagnshållplats
Gräsviken (M) (H0214), spårvagnshållplats
Kabelfabriken (H0290), spårvagnshållplats
Crusellbron (H1352), tillfällig hållplats invid spårvagnshållplatsen
Utterhällen (H0294), andhållplats, avstigningshållplats för spårvagnar