Ingen spårvägstrafik till Munksnäs 13.–19.6. Ersättande buss 4X i trafik mellan Operan och Munksnäs.

På grund av banarbeten på Stockholmsgatan kör spårvagnslinje 4 undantagsrutt från och med måndag den 13 juni fram till söndag den 19 juni. Linjen kör inte mellan Tölö tull och Munksnäs. Ersättningsbuss 4X trafikerar sträckan Posthuset – Tölö tull – Munksnäs. Också stomlinje 500 erbjuder en ersättande förbindelse från Tölö tull till Munksnäs allén.

Undantagsrutten för linje 4 mellan Skatudden och Lillhoplax 13.–19.6

Spårvagnslinje 4 kör undantagsrutt från och med måndag den 13 juni fram till söndag den 19 juni. Linjen kör inte mellan Tölö tull och Munksnäs. Spårvagnarna kör från Tölö tull till ändhållplatsen för linje 10 i Lillhoplax. Ersättningsbuss 4X trafikerar sträckan Posthuset – Tölö tull – Munksnäs.

Linje 4 trafikerar inte följande hållplatser:

Tölö tull (H0113/H0114) på Stockholmsgatan. Hållplatserna på Mannerheimvägens sida (H0133/H0134) är i bruk.
Mejlans sjukhus (H0115/H0116)
Mejlansvägen (H0117/H0118)
Paciusvängen (H0119/H0120)
Munksnäs allén (H0121/H0122)
Bredviksplatsen (H0123/H0124)
Tegelbacken (H0125/H0126)
och ändhållplatsen Bastuviksvägen (H0127)

Linje 4 stannar på hållplatserna för linje 10 längs undantagsrutten till Lillhoplax.

Undantagsrutten och hållplatserna för linje 4 i Reseplaneraren:
Skatudden – Tölö tull – Lillhoplax
Lillhoplax – Tölö tull – Skatudden

Ersättningsbuss 4X Posthuset – Munksnäs

Rutten för den ersättande bussen 4X i riktning mot Munksnäs är Postgatan – Brunnsgatan – Mannerheimvägen – Stockholmsgatan – Paciusgatan – Munksnäs allén – Bredviksvägen – Bastuviksvägen.

Bussen avgår från Postgatan från den hållplats som ligger på Sokos sida H2038 (plattform 55). En bra hållplats att stiga på buss 4X i centrum är hållplatsen Glaspalatset på Mannerheimvägen framför Sokos (plattform 53, H1903). Från hållplatsen kör bussen direkt längs Mannerheimvägen. En bra byteshållplats i riktning mot Munksnäs är Operan (H1999). En bra byteshållplats är också Tölö tull (H1379) på Stockholmsgatan. Från Tölö tull kan man också stiga på stomlinje 500 som kör till Munksnäs allén.

Bussen kör samma rutt från Munksnäs till centrum. Från Mannerheimvägen kör bussen rakt till ändhållplatsen på Postgatan. Man kan byta till spårvagn vid Tölö tull eller vid Posthuset/Glaspalatset. Man kan även ta sig från Munksnäs till Tölö tull med stomlinje 500.  I Reseplaneraren hittar du alla ersättande förbindelser.

Hållplatserna för ersättningsbuss 4X

Den ersättande bussen stannar på följande busshållplatser från Posthuset till Munksnäs:
Postgatan (H2038), plattform 55, invid Sokos
Glaspalatset (plattform 53, H1903) framför Sokos på Mannerheimvägen
Nationalmuseum (H1907) på Mannerheimvägen
Hesperiaparken (H1911), den senare av två hållplatser i körriktningen
Operan (H1999), hållplats för fjärrbussarna på Mannerheimvägen invid spårvagnshållplatserna
Tölö sporthall (H1915), framför Mannerheimvägen 23, den senare av två hållplatser i körriktningen
Folkpensionsanst. (H1917), framför Mannerheimvägen 49
Tölö tull (H1379) på Stockholmsgatan
Mejlans sjukhus (H1381) på Stockholmsgatan
Mejlansvägen (H1385) på Paciusgatan
Paciussvängen (H1387) på Paciusgatan
Munksnäs allén (H1399)
Bredviksplatsen (H1401) på Munksnäs allén
Tegelbacken (H0125), spårvagnshållplats
Bastuviksvägen (H0127), ändhållplats för spårvagnarna

Den ersättande bussen stannar på följande busshållplatser från Munksnäs till centrum:
Bastuviksvägen (H0127), ändhållplats för spårvagnarna
Tegelbacken (H0126), spårvagnshållplats på Holländarvägen
Bredviksplatsen (H1402) på Munksnäs allén
Munksnäs allén (H1400), mellan Munksnäs allén 2 och 4
Paciussvängen (H1386) på Paciusgatan
Mejlansvägen (H1384) på Paciusgatan
Mejlans sjukhus (H1380) på Stockholmsgatan
Tölö tull (H1378) på Stockholmsgatan
Folkpensionsanst. (H1916) framför Mannerheimvägen 104
Tölö sporthall (H1914) på Mannerheimvägen
Hesperiaparken (H1908) på Mannerheimvägen 40
Nationalmuseum (H1906) på Mannerheimvägen
Posthuset (H2038), ändhållplats på Postgatan

Rutten, hållplatserna och tidtabellen för ersättningsbuss 4X i Reseplaneraren:
Posthuset – Tölö tull – Munksnäs
Munksnäs – Tölö tull – Posthuset

Tidtabellen för linje 4X finns på sidan Tidtabellerna och kartorna i utskrivbar form (vintertidtabeller) och i Reseplaneraren.

Arrangemangets bakgrund

Orsaken till arrangemanget är byggandent av en ny vändslinga för spårvagnarna i korsningen av Stockholmsgatan och Haartmansgatan.

Andra avvikelser i spårvagnstrafiken

Spårvägstrafiken påverkas av flera arbeten våren 2022. Undantagsrutterna för spårvagnslinjerna 1, 2 och 7 ändras 13.6. Ersättningsbuss 2X börjar trafikera och rutten för ersättningsbuss 8X blir längre. Spårvagnslinje 8 trafikeras inte 13.6–14.8 (länk till ett separat meddelande)

Kartan

Kartta nelosen poikkeusreitistä ja korvaavasta bussista 4X Munkkiniemeen

Öppna en större karta