Linje 5 tillbaka i trafik under veckosluten i september, förändringar i spårvagnstidtabeller

Spårvagnslinje 5 är på paus sedan mitten av augusti men lördagen den 3 september återgår linjen i trafik. Spårvagn 5 går under veckosluten i september. Också andra spårvagnslinjer går med glesare turintervall.

Spårvagnslinje 5 från Järnvägstorget till Skatuddens terminal är på paus men kommer att återgå i trafik den 3 september. Linjen är i trafik på lördagar och söndagar i september. 

Också en del av andra spårvagnslinjerna har haft glesare turtäthet än vanligt på grund av förarbrist. Från och med måndagen den 5 september börjar linjerna 7 och 9 köra enligt vanlig tidtabell. Övriga spårvagnar fortsätter med glesare turtäthet.

Aktuella rutter och tidtabeller för spårvagnslinjerna hittar du i Reseplaneraren.

Avvikelser i spårvagnstrafiken

  • Måndagen den 29 augusti börjar spårvagnarna 1 och 2 köra via Tölö mellan Operan och Glaspalatset.
  • Linje 5 har varit på paus och återgår nu i trafik. Från och med 3.9 är linjen i trafik på lördagar och söndagar. Till Skatudden går också spårvagn 4 som trafikerar rutten Skatudden – Glaspalatset - Munksnäs. Den närmaste hållplatsen till terminalen är Gördelgatan (H0413/H0414) på Marinkasernsgatan.
  • Måndagen den 29 augusti börjar spårvagn 8 köra via Tölö till Gräsviken och Busholmen.
  • Spårvagn 10 trafikerar fortfarande endast sträckan Granvägen-Kirurgen. Från Granvägen går ersättningsbuss 10X till Lillhoplax. Spårvagn 3 kör till Tölö hall.