Ändhållplats för linje 400 flyttas till Kampen 6.3

Ändhållplatsen för linje 400 flyttas från Elielplatsen till Kampens terminal måndagen den 6 mars. Linjen börjar också köra via Topeliusgatan och Runebergsgatan.

Ändhållplatsen för linje 400 flyttas från Elielplatsen till Kampens terminal måndagen den 6 mars. Linjen börjar också köra via Topeliusgatan och Runebergsgatan.

Linjen avgår från plattform 50 i Kampen.

Det görs även små tidtabellsändringar för linjen, men turtätheten på linjen ändras inte.

Den nya rutten och tidtabellen finns i Reseplaneraren då man söker med datumet 6.3 eller senare. Tidtabellerna finns tillgängliga också i utskrivbar form.

Orsaken till ändringarna är totalrenovering av Mannerheimvägen som börjar den 6 mars. Ruttförändringen har som syfte att minska trängseln på Mannerheimvägen. Mannerheimvägen blir enkelriktad i båda riktningarna under totalrenoveringen. Läs mer om ändringar i rutter i anslutning till totalrenovering av Mannerheimvägen i vårt separata meddelande.

Ändringar i hållplatser 6.3

Linjen trafikerar följande hållplatser längs sin nya rutt: Hanken (H1163/H1305), Apollogatan (H1307/H1308), Tölö torg (H1309/H1312), Tölö bibliotek (H1315/H1346), Författarparken (H1318/H1319) och Tölö tull (H1326/H1327). Den nya avgångshållplatsen i Kampens terminal är plattform 50.

Förutom ändhållplatsen på Elielplatsen uteblir följande hållplatser: Hesperiaparken (H1908/H1911), Tölö sporthall (H1913/H1914), Folkpensionsanst (H1916/H1917) och Tölö tull (H1918/H1921).