Ändringar i spårvagns- och bussrutter på Mannerheimvägen 6.3 – gatuarbeten i området pågår till slutet av 2025

Spårvagnslinjerna 4 och 10 samt busslinjerna 63, 212, 213 och 400 börjar köra undantagsrutt måndagen den 6 mars, då totalrenovering av Mannerheimvägen inleds. Alla andra busslinjer fortsätter att köra längs Mannerheimvägen, men det blir små tidtabellsändringar på linjerna 40, 200, 300, 321, 345(N) och 431(N).

Spårvagnslinjerna 4 och 10 samt busslinjerna 63, 212, 213 och 400 börjar köra undantagsrutt måndagen den 6 mars, då totalrenovering av Mannerheimvägen inleds. Alla andra busslinjer fortsätter att köra längs Mannerheimvägen, men det blir små tidtabellsändringar på linjerna 40, 200, 300, 321, 345(N) och 431(N).

Totalrenoveringen kommer att orsaka rutt- och tidtabellsändringar i kollektivtrafiken fram till slutet av år 2025. Det blir också ytterligare ändringar i trafikarrangemangen i takt med att totalrenoveringen framskrider. De ändringar i rutter och tidtabeller som träder i kraft den 6 mars hittar du redan i Reseplaneraren.

Ändringar i busstrafiken 6.3

Busslinjerna 63, 212, 213 och 400 börjar köra via Runebergsgatan för att minska trängseln på Mannerheimvägen. Mannerheimvägen blir enkelriktad i båda riktningarna under totalrenoveringen.

Alla andra busslinjer fortsätter att köra längs Mannerheimvägen. Det blir små tidtabellsändringar på linjerna 40, 200, 300, 321, 345(N) och 431(N) på grund av byggarbetet. De nya tidtabellerna hittar du i Reseplaneraren. Tidtabellerna finns tillgängliga också i utskrivbar form.

Ändhållplatsen för linje 400 flyttas från Elielplatsen till Kampens terminal. Linjen kör via Topeliusgatan, Runebergsgatan och Fredriksgatan. Linjen avgår från plattform 50 i Kampen. 

Linje 63 kör via Topeliusgatan, Runebergsgatan och Fredriksgatan.

Linjerna 212 och 213(N) kör via Topeliusgatan, Runebergsgatan och Fredriksgatan. 

Ändringar i spårvagnstrafiken 6.3

Linjerna 4 och 10 börjar köra via Runebergsgatan och Arkadiagatan i Tölö. Restiden mellan Glaspalatset och Operan blir ca 5 minuter längre. Linjerna börjar köra med 10 minuters turintervall jämfört med den nuvarande turintervallen på 8 minuter. Syftet med detta är att garantera en smidig spårvagnstrafik i Tölö.

Dessutom blir det tidtabellsändringar på alla spårvagnslinjer 6.3. Mer information om ändringarna hittar du i våra trafikmeddelanden:

Spårvagnslinjerna fr.o.m. 6.3.2023 (linjekarta)

 

Kartan som en pdf-fil

Kartan innehåller inte undantagsrutterna för spårvagnslinjerna 7, 8 och 9 mellan 6–10.3

Information om arrangemanget

Mannerheimvägen ska totalrenoveras i två skeden. Först bygger man sträckan mellan Postgatan och Runebergsgatan, sedan börjar man med sträckan mellan Runebergsgatan och Grejusgatan. Det första skedet beräknas vara klart hösten 2024. Målet är att totalrenoveringen färdigställs i slutet av 2025. Kollektivtrafikens rutter kommer att ändras i takt med att totalrenoveringen framskrider.

Kollektivtrafiken kommer också att förbättras: under entreprenaden kommer nya rälsar att byggas för en sträcka på 2,6 kilometer. Tillgängligheten på hållplatserna på Mannerheimvägen förbättras, men det sker inga större ändringar i hållplatslägen.

Under entreprenaden bör man vara beredd på längre restider än normalt. Det lönar sig att åka kollektivt och lämna bilen hemma för att minska trängsel i området.

Mer information om totalrenoveringen hittar du på Helsingfors stads webbplats.