Spårvagnstrafiken på Busholmen ersätts med bussar 6–10.3

Under avbrottet går linje 8 endast fram till Operan och linjerna 7 och 9 kör från Järnvägsstation till Sandviken via Bulevarden. Ersättningsbuss 8X går mellan Operan, Gräsvikens metrostation och Busholmen och buss 9X mellan Sandviken och Busholmen.

Spårvagnstrafiken på Busholmen ersätts med bussar från måndagen den 6 mars fram till fredagen den 10 mars på grund av arbeten. Under avbrottet går det ingen spårvagnstrafik på Busholmen.

Under avbrottet går linje 8 endast fram till Operan och linjerna 7 och 9 kör från Järnvägsstationen till Sandviken via Bulevarden. Ersättningsbuss 8X går mellan Operan, Gräsvikens metrostation och Busholmen och buss 9X mellan Sandviken och Busholmen. Båda bussarna går till Västra terminalen. De alternative förbindelserna hittar du i Reseplaneraren då du söker mellan datumen 6–10.3.

Du kan stiga på ersättningsbussen också genom mittdörren. Du behöver inte visa upp den giltiga biljetten för föraren eller kortläsaren.

Undantagsrutten för spårvagnslinje 8 och ersättningsbuss 8X Busholmen – Operan

Linje 8 går endast så långt som till Operan. Ändhållplatsen är Operan (H0242) och avgångshållplatsen mot Arabia är Operan (H0241). Ersättningsbuss 8X går från Operan till Gräsvikens metrostation, Busholmen och Västra terminalen. Ersättningsbussen kör med 9 minuters mellanrum.

Avgångshållplatsen för ersättningsbuss 8X är Stadsträdgården (H2363) framför trädgården. Du kan också byta från spårvagn till buss på Runebergsgatan vid Operan. Ersättningsbussen stannar också på spårvagnshållplatser och på busshållplatser bredvid spårvagnshållplatser längs sin rutt. Nedan finns en lista över alla de hållplatser som ersättningsbussen trafikerar.

Rutten och hållplatserna för ersättningsbuss 8X Busholmen – Operan i Reseplaneraren

Undantagsrutten för spårvagnslinjerna 7 och 9 och ersättningsbuss 9X Busholmen – Sandviken

Linjerna 7 och 9 kör på undantagsrutt från Järnvägsstationen till Sandviken via Bulevarden. Ersättningsbuss 9X kör från Sandviken till Busholmen och Västra terminalen. Ersättningsbussen kör med 9 minuters mellanrum.

Hållplatserna Simonsgatan (H0231/H0232), Kamptorget (H0824/H0825), Gräsviksvillorna (H0822/H0823) och Västra länken (H0820/H0821) är inte i bruk. Hållplatserna Skillnaden (H0801/H0802), Fredriksgatan (H0803/H0804), Alexandersteatern (H0805) och Sandvikstorget (H0807/H0808) på Bulevarden och hållplatserna Sandviksgatan (H0810), Kalevagatan (H0812), Sandviken (H0811) och Repslagaregatan (H0809) är i bruk.

Rutten och hållplatserna för ersättningsbuss 9X Västra terminalen – Busholmen – Sandviken i Reseplaneraren. Nedan finns också en lista över alla de hållplatser som ersättningsbussen trafikerar.

Andra ändringar i spårvagnstrafiken 6.3

Det blir små tidtabellsändringar för alla spårvagnslinjer 6.3. Mer information om ändringarna hittar du i våra trafikmeddelanden:

Spårvagnslinjerna 6–10.3.2023 (linjekarta) 

 

Kartan som en pdf-fil

Rutterna och hållplatserna för ersättningsbussarna

Busslinje 8X

Rutten och hållplatserna för ersättningsbuss 8X Busholmen – Operan i Reseplaneraren

Hållplatserna för ersättningsbussen från Operan till Busholmen:

 • Stadsträdgården (H2363), busshållplats framför trädgården
 • Operan (H2185), busshållplats på Helsingegatan
 • Operan (H1332), busshållplats på Runebergsgatan
 • Tölö torg (H1330), busshållplats
 • Apollogatan (H1338), busshållplats
 • Arkadiagatan (H0222), spårvagnshållplats
 • Maria (H0218), spårvagnshållplats
 • Östersjögatan (H0216), spårvagnshållplats
 • Gräsviken (M) (H0214), spårvagnshållplats, bytesförbindelse till metron
 • Kabelfabriken (H0290), spårvagnshållplats
 • Crusellbron (H1352), busshållplats
 • Utterhällen (H1158), busshållplats på Västrahamnsgatan
 • Kanariegatan (H0344), spårvagnshållplats
 • Västra terminal 2 (H2456), busshållplats, förbindelse till färjorna
 • Västra terminal 1 (H1159), busshållplats

Hållplatserna för ersättningsbussen från Busholmen till Operan:

 • Västra terminal 1 (H1159), busshållplats
 • Västra terminal 2 (H2457), busshållplats, på Atlantgatan vid trafikrondellen mot centrum, förbindelse från färjorna
 • Kanariegatan (H2452), busshållplats
 • Uttergatan (H0833), spårvagnshållplats, på Atlantgatan
 • Crusellbron (H0293), spårvagnshållplats
 • Kabelfabriken (H1349), busshållplats
 • Gräsviken (M) (H0213), spårvagnshållplats, bytesförbindelse till metron
 • Östersjögatan (H1336), busshållplats
 • Maria (H1219), busshållplats
 • Caloniusgatan (H1279), busshållplats
 • Apollogatan (H1308), busshållplats
 • Tölö torg (H1331), busshållplats
 • Operan (H2062), busshållplats framför Operan på Helsingegatan
 • Stadsträdgården (H2363), busshållplats framför trädgården

Busslinje 9X

Rutten och hållplatserna för ersättningsbuss 9X Busholmen – Sandviken i Reseplaneraren

Hållplatserna för ersättningsbussen från Sandviken till Busholmen:

 • Gräsvikskajen (H1157), busshållplats framför hotellet
 • Uppropskontoret (H0287), spårvagnshållplats
 • Medelhavsgatan (H0277), spårvagnshållplats
 • Utterhällen (H1158), busshållplats på Västrahamnsgatan
 • Kanariegatan (H0344), spårvagnshållplats
 • Västra terminal 2 (H2456), busshållplats, förbindelse till färjorna
 • Västra terminal 1 (H1159), busshållplats

Hållplatserna för ersättningsbussen från Busholmen till Sandviken:

 • Västra terminal 1 (H1159), busshållplats
 • Västra terminal 2 (H2457), busshållplats, på Atlantgatan vid trafikrondellen mot centrum, förbindelse från färjorna
 • Kanariegatan (H2452), busshållplats
 • Uttergatan (H0833), spårvagnshållplats
 • Medelhavsgatan (H2452), busshållplats
 • Uppropskontoret (H2453), busshållplats
 • Gräsvikskajen (H1157), busshållplats framför hotellet