Uppdaterad: spårvagnarna 2, 5 och 7 på undantagsrutt från 12.12

Spårvagn 7 återgår till ordinarie rutt via Järnvägsstationen och Mikaelsgatan måndag 22.4. Spårvagnarna har trafikerat Mikaelsgatan endast i en riktning på grund av ett växelfel. Den avvikande rutten för linjerna 2 och 5 fortsätter att gälla tills vidare.

Uppdaterad 19.4: Spårvagn 7 återgår till ordinarie rutt måndagen den 22 april.

Spårvagnslinjerna 2, 5 och 7 har kört undantagsrutt från 12.12.2023på grund av ett tekniskt fel i växeln som inte kunde repareras under vintern.

Felet är nu åtgärdat och spårvagn 7 återgår till ordinarie rutt måndagen den 22 april. Den avvikande rutten för linjerna 2 och 5 fortsätter att gälla tills vidare. 

Undantagsrutterna för spårvagnslinjerna 2, 5 och 7 från och med 12.12

  • Linje 2 kör via Studenthuset i riktning mot Olympiaterminalen. Linjen trafikerar inte hållplatserna Mikaelsgatan och Järnvägsstationen. Linje kör som vanligt mot Böle och Mässcentrum.
  • Linje 5 kör i en annan riktning dvs. spårvagnen stannar vid hållplatsen framför Järnvägstorget. Det finns också andra förändringar på linje 5 så det lönar sig att kolla linjes rutt via Reseplaneraren.
  • Linje 7 kör via Studenthuset i riktning mot Böle och Mejlans. Spårvagnen trafikerar inte hållplatserna Mikaelsgatan och Järnvägsstationen. Linjen kör som vanligt i riktning mot Västra terminalen.Kartta Mikonkadun poikkeusreitistä