Energiberedskap

Vi förbereder oss tillsammans med andra aktörer inom trafiken inför störningar som de eventuella elavbrotten och elransoneringen medför under den kommande vintern.

Spårtrafiken har definierats som kritisk verksamhet med statsrådets förordning. Det innebär att elnätsföretaget ska säkerställa elförsörjningen också vid roterande elavbrott. Busstrafiken påverkas inte av kortvariga elavbrott men elavbrottet kan dock orsaka störningar i trafiken om till exempel trafikljus och gatubelysning inte fungerar.

På denna sida berättar vi mer om hur vi förbereder oss inför den kommande vintern.

Hur energibesparing och eventuella elavbrott påverkar kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken under elavbrott

Trots beredskapen kan det förekomma störningar som de eventuella elavbrotten medför, t.ex. korta stopp i trafiken. Detta kan hända också i en vanlig situation t.ex. på grund av en olycka. I dessa situationer ska resenären följa trafikpersonalens och myndigheternas instruktioner. Du får aldrig självmant lämna en metro eller ett tåg på någon annan plats än på stationen, eftersom kan det vara livsfarligt att röra sig längs spåret.

Det lönar sig också att följa vår trafikinformation via HSL.fi eller via HSL-appen.

Vi sparar på el

Vi sparar el tillsammans med våra partners bland annat genom att optimera belysning och temperatur på stationerna och trafikmedlen.

Om stamnätsbolaget Fingrid ger ut en varning om hotande elbrist, är det möjligt att minska elförbrukningen genom att minska metro- eller spårvagnstrafiken. Då skulle trafiken vara glesare men också elförbrukningen skulle vara mindre.

För att kollektivtrafiken kan betjäna och samhället fungera, lönar det sig att vi alla sparar på energin. Mer information om energibesparingen och om hur elbristen skulle påverka hittar du till exempel på följande webbsidor: