Problem med täckningsreserveringar för kortbetalningar

På sistone har en del kunder haft ett problem där täckningsreserveringar för korttransaktioner inte försvinner från kontot inom den normala tidsfristen. Vi utreder felet tillsammans med våra samarbetspartner.

På sistone har en del kunder haft problem med betalning av biljetter särskilt i HSL-appen men också i biljettautomater. Det tar längre än vanligt innan täckningsreserveringar som görs i samband med betalningstransaktioner försvinner från kundens konto.

Täckningsreserveringar avlägsnas dock senast efter utgången av den tidsfrist för täckningsreservering som banken fastställt och inga extra belopp debiteras. 

Vi utreder felet tillsammans med våra samarbetspartner. Tyvärr vet vi inte hur lång tid det tar att reparera felet och för närvarande kan vi inte påverka problemet. Vi beklagar störningen.