Två olika alternativ för framtidens spårvagnslinjer - välkommen att kommentera!

Vi planerar för nya spårvagnslinjer som kör i Helsingfors och delvis i grannstäder. I framtiden kommer spårvagnslinjenätet att utvidgas och det påverkar också de nuvarande linjerna. Vi har nu utarbetat två alternativ där snabbspårvagnarna kör också i Helsingfors centrum

Genomförandetiden för planerna är lång. Linjer som nu presenteras kan vara i trafik inom 15 år, ca i mitten av 2030-talet. Syftet är dock att spårvagnsrutter ändras i och med nya spår och projekt blir klara.

De två alternativen som vi presenterar nu baserar sig på snabbspårvagnar som kör både till och från centrum och i centrum. Planen är att Uppby snabbspårvagn kör via Bulevarden till Västra terminalen och att Vichtisvägens snabbspårvagn fortsätter via Bulevarden till Ärtholmen.

De två alternativen påminner varandra men det finns skillnader i hur de nuvarande rutterna ändras. Går linje 4 till Eira eller till Kirurgen? Fortsätter linje 6 via Kronohagen till Brunnsparken eller till Trekanten? Hur kör framtidens linje 5?

Vi har publicerat information om de två alternativen på vår webbplats.

Du kan kommentera planerna fram till 5.9 nedan eller via vår blogg där kollektivtrafikplanerarna berättar om bakgrunden till projektet. Blogginlägg publiceras på finska.

Bekanta dig med alternativ A

Bekanta dig med alternativ B

Läs mer om bakgrunden till projektet och delta i diskussionen!