Rekommendera arbetsresebiljetten för din arbetsgivare

Visste du att du kan få en kollektivtrafikbiljett som arbetsförmån? Arbetsresebiljetten är en kollektivtrafikbiljett som arbetsgivaren betalar för sina anställda och som kan användas för resor mellan hemmet och arbetsplatsen. För arbetstagare är biljetten en skattefri förmån upp till ett värde på 3400 euro – i praktiken kan din arbetsgivare erbjuda dig en biljett till HRT-området för ett helt år utan att du behöver betala skatt.

Enklare vardag med fortlöpande beställning i HSL-appen

Det lönar sig att ha arbetsresebiljetten i HSL-appen. När du har en periodbiljett som fortlöpande beställning i HSL-appen är det lätt att resa till jobbet och även på fritiden – din biljett är alltid giltig och med dig i din telefon. Periodbiljetten gäller i alla de zoner som du reser genom mellan hemmet och arbetsplatsen. Du kan resa obegränsat när du vill på ditt reseområde.

Om man gör sex enkelresor i veckan lönar det sig att ha en periodbiljett.

Hur tar jag i bruk arbetsresebiljetten?

Din arbetsgivare måste först besluta om att ta i bruk arbetsresebiljetten som budgeteras som personalkostnad. Du kan diskutera ibruktagandet av arbetsresebiljetten t.ex. i personalutskottet eller med personalansvarig vid din arbetsplats.

Du kan få arbetsresebiljetten antingen som tillägg till lönen eller som del av helhetslönen – detta kan överenskommas tillsammans med arbetsgivaren. Din arbetsgivare kan dra av kostnaderna för anskaffning av arbetsreseförmånen vid företagsbeskattningen på samma sätt som andra naturaförmåner.

Rekommendera HRT:s pendlingstjänst för din arbetsgivare!